Top kiến thức

Top 9 x 1 3 2 5

Bạn đang xem: Top 9 x 1 3 2 5 Tại Website icrbo2018.org

Tìm x, biết: x + 1/3 = 2/5 – (-1/3) – Toán học Lớp 7 – Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5499 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8753 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7001 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 12 thg 9, 2018 — Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi. Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/tim-x-biet-x-1-3-2-5-1-3

x-1/3=-2/5 – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7347 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2726 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7193 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: x-1/3=-2/5. … 1. 1. tiểu kỳ. 9 tháng 5 2020 lúc 20:30. tìm x , biết. a ) x/5 – 2/3 + 2x = 1/2. b) 5/2 -3 ( 1/3 – x ) = 1/7. c ) 4 . ( 1/2 – x ) + 1/2 – -5 …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/x-13-25.215334861769

Câu 1: Tìm x biết:a) x+1/3=2/5-(-1/3)b) 3/7-x=1/4 – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (456 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3653 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5260 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu 1: Tìm x biết:a) x+1/3=2/5-(-1/3)b) 3/7-x=1/4-(-3/5)
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/84150195966.html

x

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6812 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3559 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1258 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: x − 1 3 ∣ + 4 5 = ∣ ( − 3.2 ) + 2 5 ∣ \left|x-\frac{1}{3}\right|+\frac{4}{5}=\left|\left(-3.2\right)+\frac{2}{5}\right| ∣ ∣x−31∣ ∣+54=∣ …
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/77356492257.html

Tìm x – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7390 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6777 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (969 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho a/b=c/d. · Cho lăng trụ đứng tam giác đáy là tam giác vuông với 2 cạnh là 3cm và 4cm chiều cao của lăng trụ đứng là 6cm. · Giải: |2x+1|=|12x+5| · UREKA_VIDEO- …
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/toan-7/tim-x-biet-x-1-3-x-2-5-0-faq335383.html

Tìm x, biết x+1/2=-5/3 – Bi do – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (98 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9990 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7084 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Ví dụ 5: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x ƯC(42; 70) và x > 2? A. 4. B. 1. C. 3. D.
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/toan-6/tim-x-biet-x-1-2-5-3-faq287864.html

Tìm x: 2/5 : x = 1/3 – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5931 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5216 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6209 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 3 thg 9, 2020 — Tìm x: 2/5:x=1/3.
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/579087/tim-x-25×13

x – Hoidap247.com

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4475 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1704 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6057 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7 thg 4, 2022 — (3/15-x).1/3=2/5 3/5.x-1/3=1/4 c,1/4+3/4:x=-2 d3/4 +2.(2.x-2/3)=2 e,2.(1/2.x-1/3)-3/2=1/4 f,(1/2+2.x).(2.x-3)=0 câu hỏi 4304534 …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/4304534

Tìm x biết |x-1/3|+4/5=|(-3,2)+2/5| – loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7314 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9404 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4651 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tìm x biết |x-1/3|+4/5=|(-3,2)+2/5|
 • Nguồn: https://loga.vn/hoi-dap/tim-biet-1-3-4-5-3-2-2-5-94623
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button