Top kiến thức

Top 9 tìm một số có bốn chữ số

Giúp mình với: Tìm một số có bốn chữ số, biết rằng khi viết …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (174 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5627 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2502 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 4, 2020 — Giúp mình với: Tìm một số có bốn chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm. Xin cảm ơn ạ …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/468072

Tìm một số có bốn chữ số,biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào …

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8915 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7718 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7735 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! Nguyễn Hữu …
 • Nguồn: https://olm.vn/cau-hoi/tim-mot-so-co-bon-chu-sobiet-rang-khi-viet-them-chu-so-1-vao-ben-trai-so-do-thi-duoc-so-moi-gap-9-lan-so-phai-tim.57228764192

tìm một số có 4 chữ số. biết rằng khi viết thêm chữ số 3 … – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6652 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3335 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2913 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Ta gọi số cần tìm là abc. Theo đề ta có : 1abc =9 x abc. ⇒ \Rightarrow ⇒ 1000 + 100 x a + 10 x b + c = 9 x ( 100x a +10 x b +c).
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/77803441887.html

Tìm một số có bốn chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào …

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6028 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (87 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4523 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: gọi số cần tìm là a b c d (a khác 0;a,b,c,d<10) ta có:2a b c d= a b c d x 5 20000+a b c d= a b c d x 5 =>20000=a b c d x 4(bớt 2 vế đi a b c d)
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/tim-mot-so-co-bon-chu-so-biet-rang-khi-viet-them-chu-so-2-vao-ben-trai-so-do-thi-duoc-so-moi-gap-5-lan-so-phai-tim

Tìm một số có bốn chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ …

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8730 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7932 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1166 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 9 thg 8, 2022 — Tìm một số có bốn chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, … Vậy chữ số hàng nghìn là 1 chữ số hàng trăm là: 1 x 2 = 2.
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/tim-mot-so-co-bon-chu-so-biet-chu-so-hang-tram-gap-doi-chu-so-hang-nghin-chu-so-hang-169392.html

Tìm số có bốn chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1684 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5081 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5414 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Gọi số đó là : abcd . Số mới là 1abcd . Ta có : 1abcd = abcd . 6. 10000 + abcd = abcd . 6. 10000 = abcd . 5 ( Rút gọn đi ở cả hai vế 1 số abcd ).
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/tim-so-co-bon-chu-so-biet-rang-khi-viet-them-chu-so-1-vao-ben-trai-so-do-thi-duoc-so-moi-gap-6-lan-so-phai-tim.89256833406

tìm một số có 4 chữ số. biết rằng khi viết thêm chữ số … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3652 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4817 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8195 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài giải. Gọi số cần tìm là : abcd. Ta có : abcd x 9 = 3abcd. abcd x 9 = 30000 + abcd ( Bỏ abcd cả vế ). abcd x 8 = 30000. abcd = 30000 : 8. abcd = 3750.
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/tim-mot-so-co-4-chu-so-biet-rang-khi-viet-them-chu-so-3-vao-ben-trai-so-do-thi-duoc-so-moi-gap-9-lan-so-phai-tim.77803441887

Các số có bốn chữ số – Hướng dẫn giải bài tập toan lớp 3

 • Tác giả: itoan.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (738 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5063 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5069 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Như những bài học trước chúng ta đã đều đã học về số có một chữ số , hai chữ … Bài học : Các số có bốn chữ số thuộc chương trình toán lớp 3 do Itoan biên …
 • Nguồn: https://itoan.vn/cac-so-co-bon-chu-so/

SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VÀ SỐ 10000 – TOÁN LỚP 3 – TUẦN 19

 • Tác giả: mathx.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4018 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6358 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4246 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. Kiến thức cần nhớ 1. Làm quen với số có bốn chữ số Số có bốn chữ số là số gồm bốn chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. 2.
 • Nguồn: https://mathx.vn/tin-tuc/so-co-4-chu-so-va-so-10000-toan-lop-3-tuan-19.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button