Top kiến thức

Top 9 tiếng anh 7 trang 65

Bạn đang xem: Top 9 tiếng anh 7 trang 65 Tại Website icrbo2018.org

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication (trang 64, 65) – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3235 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2030 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6530 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 Communication trang 64, 65 trong Unit 6: A visit to a school Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, …
 • Nguồn: https://vietjack.com/tieng-anh-7-moi/unit-6-communication.jsp

Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK Tiếng Anh 7 mới – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5093 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1393 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2812 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1. Chu Van An was born in . A. Thanh Xuan District. B. Thanh Ba District. C. Thanh Tri District. 2. He passed the . A. doctoral examination.
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/skills-2-trang-65-unit-6-sgk-tieng-anh-7-moi-c139a21979.html

Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (563 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7656 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9567 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lời giải chi tiết: I think this film poster is about a guy – a millionaire from a slum. (Tôi nghĩ chiếc áp phích phim này là về 1 anh chàng triệu phú từ …
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/skills-2-trang-65-unit-12-sgk-tieng-anh-7-moi-c139a22148.html

Unit 12 lớp 7: Skills 2 trang 65 | Giải bài tập Tiếng Anh 7

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6435 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6915 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7865 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Skills 2 trang 65 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm dễ dàng hơn.
 • Nguồn: https://vietjack.me/unit-12-lop-7-skills-2-trang-65-26611.html

Tiếng Anh 7 Unit 5 Writing trang 65 – Friend plus Chân trời …

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4487 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5162 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5483 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 (trang 65 SGK Tiếng Anh 7): Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are her books so popular? (Đọc tiểu sử.
 • Nguồn: https://vietjack.me/tieng-anh-7-unit-5-writing-trang-65-chan-troi-sang-tao-66779.html

Unit 6 Lớp 7: Communication (trang 64, 65) – Global Success

 • Tác giả: download.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9407 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2464 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4058 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tiếng Anh 7 Unit 6: Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 64, 65 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 6: A …
 • Nguồn: https://download.vn/unit-6-lop-7-communication-ket-noi-tri-thuc-64375

Hướng dẫn giải Bài 4 (Trang 65 SGK Tiếng Anh 7 Global …

 • Tác giả: colearn.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2677 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9533 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2197 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải Bài 4 (Trang 65 SGK Tiếng Anh 7 Global Success). 4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK.
 • Nguồn: https://colearn.vn/giai-bai-tap/sgk-anh-7-global-success/bai-4-trang-65-communication-unit-6-1669884194

Hướng dẫn giải Bài 3 (Trang 65 SGK Tiếng Anh 7 Global …

 • Tác giả: colearn.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (659 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9289 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9639 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải Bài 3 (Trang 65 SGK Tiếng Anh 7 Global Success). 3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school.
 • Nguồn: https://colearn.vn/giai-bai-tap/sgk-anh-7-global-success/bai-3-trang-65-communication-unit-6-1669884189

Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới – Tìm đáp án

 • Tác giả: timdapan.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7253 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (168 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3045 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Look at the film poster below. What do you think the film is about? – Tiếng Anh Mới – Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới – Tìm đáp án, …
 • Nguồn: https://timdapan.com/dapan/skills-2-trang-65-unit-12-sgk-tieng-anh-7-moi
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button