Top truyện

Top 9 tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào

Giới thiệu về chủ đề: tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào

Tuy nhiên tầm quan trọng rộng hay hẹp không phụ thuộc hoàn toàn vào tính đồng nhất công việc của đối tượng quản trị. Chúng ta thấy được tính đồng nhất trong công việc mà cao thì tầm hạn quản trị càng rộng, ngược lại thì tầm quản trị hẹp.4 thg 11, 2019

Những câu hỏi về chủ đềtầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào

Tâm hạn quản trị rộng là bao nhiêu?

Khái niệm tầm hạn quản trị rộng

Tầm hạn quản trị rộng là một loại phạm vi quản trị. Đây là khái niệm chỉ số lượng nhân viên trong công ty mà người quản lý có thể kiểm soát một cách tối ưu nhất. Đối với phạm vi quản lý rộng, các điều kiện sau sẽ tồn tại: Người quản lý phải am hiểu về trình độ và năng lực.

Tâm hạn quản trị rộng có đặc điểm gì?

– Tầm hạn quản trị rộng sẽ có ít tầng nấc trung gian trong bộ máy tổ chức, thông tin phổ biến và phản hồi trong nội bộ nhanh chóng, ít tốn kém chi phí trong quản trị.

Tâm hạn của quản trị là gì?

Tầm hạn quản trị còn gọi là tầm hạn kiểm soát. Tầm hạn quản trị là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị có thể điều khiển một cách tốt đẹp nhất, bao gồm giao việc, hướng dẫn, lãnh đạo, kiểm tra nhân viên dưới quyền có kết quả.

Khi nào áp dụng tam hạn quản trị rộng?

Tầm hạn quản trị rộng chỉ thuận lợi khi nhà quản trị có đầy đủ năng lực, khi cấp dưới có trình độ làm việc khá, công việc ổn định, có kế hoạch, ít thay đổi, hoặc đã được nhà quản trị cấp trên ủy quyền hành động khá nhiều.

Có bao nhiêu loại quyết định quản lý?

– Theo phương pháp ra quyết định có thể phân chia quyết định quản lý hành chính nhà nước thành hai loại là: quyết định cá nhân, quyết định tập thể. c) Các phương pháp ra quyết định Có hai phương pháp chủ yếu ra quyết định quản lý là phương pháp ra quyết định tập thể và ra quyết định cá nhân.

Quyết định có nghĩa là gì?

Quyết định là hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Là văn bản quy phạm pháp luật được dùng để ban hành các biện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Quyết định hành chính quy phạm là gì?

+ Quyết định hành chính quy phạm (quyết định lập quy) là quyết định ban hành các quy phạm pháp luật hành chính và là cơ sở cho việc ban hành các quyết định hành chính cá biệt. Quyết định hành chính quy phạm trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính.

Quyết định của Ủy bản nhân dân tỉnh là văn bản gì?

Như vậy quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương hay trực thuộc tỉnh thì đều thuộc hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.”

Khi nào cần ban hành chỉ thị?

Khi có những nhiệm vụ mới phát sinh mà chưa được đề cập trong các văn bản pháp luật trước đó thì cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền sẽ ban hành chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc hoặc giao nhiệm vụ mới cho cấp dưới.

Quyết định áp dụng pháp luật là gì?

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực do các chủ thể có thẩm quyền (cơ quan nhà nước; nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền) ban hành trên cơ sở pháp luật, theo trình tự, thủ tục luật định nhằm điều chỉnh cá biệt đối với các tổ chức, cá nhân cụ thể trong những …

Văn bản pháp luật bao gồm những gì?

Văn bản luật là tên gọi chung các văn bản mà nội dung là quy phạm pháp luật được Quốc hội biểu quyết theo trình tự do pháp luật quy định, gồm hiến pháp, các đạo luật, các bộ luật và nghị quyết của Quốc hội.

Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào – Doctailieu.com

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3733 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1395 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3569 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 3 thg 11, 2020 — Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào D. Tất cả những câu trên Trắc nghiệm môn Quản trị- Marketing Đại học.
 • Nguồn: https://doctailieu.com/trac-nghiem/tam-han-quan-tri-rong-hay-hep-tuy-thuoc-vao-d-tat-ca-nhung-cau-tren-trac-nghiem-35582

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và cách tính tầm hạn quản trị

 • Tác giả: fast.com.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8768 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (642 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7799 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 12 thg 9, 2022 — Tầm hạn quản trị hẹp sẽ phụ thuộc vào số lượng nhân viên để người quản lý có thể tìm ra những biện pháp kiểm soát hữu hiệu nhất. Giới hạn quản …
 • Nguồn: https://fast.com.vn/tam-han-quan-tri-la-gi

Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào yếu tố nào

 • Tác giả: meeyland.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2077 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8340 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5233 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 6, 2022 — Tuy nhiên, tầm quản trị rộng chỉ phù hợp với những nhà quản trị có trình độ chuyên môn cao và cấp dưới được đào tạo bài bản, trình độ làm việc …
 • Nguồn: https://meeyland.com/dau-tu/tam-han-quan-tri-la-gi-tam-han-quan-tri-rong-hay-hep-phu-thuoc-vao-yeu-to-nao/

Tầm hạn quản trị là gì? – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3122 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8953 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9634 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Tầm hạn quản trị hẹp sẽ có nhiều tầng nấc trung gian trong bộ máy tổ chức, thông tin thường bị méo mó, biến dạng vì phải đi qua nhiều cấp, chi phí quản lí lớn …
 • Nguồn: https://accgroup.vn/tam-han-quan-tri-la-gi/

Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5404 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2591 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5223 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm Đại Học, Các Môn Đại cương, Quản trị – Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Xã hội nhân văn, Luật – Môn khác, …
 • Nguồn: https://tracnghiem.net/dai-hoc/cau-hoi-tam-han-quan-tri-rong-hay-hep-tuy-thuoc-vao-9337.html

Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào: A.Trình độ của …

 • Tác giả: 123docz.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (982 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4107 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1996 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tất cả đều sai. 70. Trong tổ chức, cấp bậc quản lý chính thuộc cấp bậc 1có chức năng : A.Phụ trách công tác chỉ đạo đường lối …
 • Nguồn: https://123docz.net/trich-doan/2801057-tam-han-quan-tri-rong-hay-hep-tuy-thuoc-vao-a-trinh-do-cua-nhan-vien.htm

19.Tầm hạn quản trị -ƯU-NHƯỢC ĐIỂM – Studocu

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4975 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4644 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7437 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tầm hạn quản trị hay tầm hạn kiểm soát là khái niệm được dùng để chỉ về số lượng. nhân viên cấp dưới mà các nhà quản trị phải có trách nhiệm điều hành, …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-cong-nghe-thanh-pho-ho-chi-minh/quan-ly-do-thi-moi-truong/19tam-han-quan-tri-uu-nhuoc-diem/20060581

Tầm hạn quản trị là gì? Cách xác định tầm hạn lý tưởng nhất

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3064 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7007 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5710 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 18 thg 3, 2022 — Tầm hạn quản trị hay còn gọi là tầm hạn kiểm soát. … Với các cấp quản trị thì tầm quản trị hẹp phụ thuộc vào số lượng công nhân viên.
 • Nguồn: https://amis.misa.vn/41551/tam-han-quan-tri-la-gi/

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

 • Tác giả: luanvanquantri.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2665 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8868 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9708 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 12 thg 11, 2020 — Tầm hạn quản trị hay tầm hạn kiểm soát là khái niệm được dùng để chỉ về … Tầm hạn quản trị hẹp sẽ phụ thuộc vào số lượng nhân viên để nhà …
 • Nguồn: https://luanvanquantri.com/tam-han-quan-tri-la-gi/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top truyện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button