Top kiến thức

Top 9 quần thể cân bằng di truyền

Giới thiệu về chủ đề: quần thể cân bằng di truyền

+Quần thể được cách li di truyền với quần thể khác, không có biến động di truyền và di nhập gen. -Ý nghĩa: Khi quần thể ở trạng thái cân bằng, nếu biết tần số cá thể có kiểu hình lặn, ta tính được tần số alen lặn, alen trội và thành phần kiểu gen của quần thể và ngược lại.25 thg 4, 2014

Cách xác định quần thể cân bằng chính xác nhất – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7264 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9213 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (674 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không có sự di – nhập gen). Điều kiện để quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền. Quần thể phải có kích …
 • Nguồn: https://toploigiai.vn/cach-xac-dinh-quan-the-can-bang

Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di … – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4200 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4809 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9379 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một quần thể được gọi là cân bằng di truyền khi thỏa mãn công thức: p2 AA + 2pq Aa + q2 aa =1. Trong đó p là tần số alen A; q là tần số alen a và p+q=1. Trong …
 • Nguồn: https://vndoc.com/mot-quan-the-khi-nao-thi-duoc-goi-la-can-bang-di-truyen-can-bang-hacdi-vanbec-254038

Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể (định luật hacđi

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1151 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6732 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2416 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lý thuyết về trạng thái cân bằng di truyền của quần thể (định luật hacđi – vanbec) môn sinh lớp 12 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải nhanh kèm bài …
 • Nguồn: https://vungoi.vn/ly-thuyet/trang-thai-can-bang-di-truyen-cua-quan-the-dinh-luat-hacdi-vanbec-10292.html

16. Cấu trúc di truyền của quần thể – SureTEST

 • Tác giả: suretest.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6950 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2961 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3360 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tồn tại qua thời gian nhất định, giao phối với nhau sinh ra thế …
 • Nguồn: https://suretest.vn/cung-co/16-cau-tru%CC%81c-di-truyen-cu%CC%89a-quan-the-8050.html

Các công thức thường sử dụng trong di truyền quần thể

 • Tác giả: sinhhoc247.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6391 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9974 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3050 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 16 thg 10, 2015 — Xét 1 gen gồm 2 alen A và a. Giả sử quần thể ban đầu có 100% Aa với n: số thế hệ tự phối. … Ta có: xAA + yAa + zaa = 1 . … 2. Kiểm tra sự cân …
 • Nguồn: https://sinhhoc247.com/cac-cong-thuc-thuong-su-dung-trong-di-truyen-quan-the-a682.html

Bài 7 trang 102 SGK Sinh học 12. Một quần thể khi nào thì …

 • Tác giả: baitap.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9102 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4871 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9191 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một quần thể được gọi là cân bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu gen thoả mãn công thức: Trong một quần thể lớn, ngẫu phối nếu không có các yếu tố làm thay …
 • Nguồn: https://baitap.me/bai-7-trang-102-sgk-sinh-hoc-12-mot-quan-the-khi-nao-thi-duoc-goi-la-can-bang-di-truyen-can-bang-hacdi-vanbec_3618

Bài 17: Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo) – Lý thuyết Sinh

 • Tác giả: timdapan.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5609 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6155 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4456 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Gọi q là tần số tương đối của alen a. p +q = 1. Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng: p2 AA + 2pqAa …
 • Nguồn: https://timdapan.com/bai-hoc/334__bai-17-cau-truc-di-truyen-va-quan-the-tiep-theo

CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tt) I.CÂU HỎI

 • Tác giả: truongnguyenkhuyenhcm.edu.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8655 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1291 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8013 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Một quần thể được gọi là cân bằng khi tỉ lệ kiểu gen của quần thể tuân theo công thức: p2+2pq+q2=1. Trong đó: + p: tần số alen trội (A). + q: tần số alen lặn …
 • Nguồn: https://truongnguyenkhuyenhcm.edu.vn/uploads/images/4/files/2021/tuan%202%20thang%208/cau-truc-di-truyen.pdf

Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5318 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4386 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6500 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Quần thể không ở trạng thái cân bằng di truyền vì tỉ lệ kiểu gen không tương ứng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1. – Tần số tương đối của alen A: …
 • Nguồn: https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-sinh-hoc-lop-12-nang-cao-bai-21-trang-thai-can-bang-cua-quan-the-giao-phoi-ngau-nhien/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button