Top kiến thức

Top 9 nước ta nằm trong số các nước có

Giới thiệu về chủ đề: nước ta nằm trong số các nước có

-Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2. Năm 2003: 246 người/km2 (thế giới: 47 người/km2). Năm 2016: 280 người/km2 (thế giới: 57 người/km2).25 thg 10, 2021

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (392 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1957 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4837 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2, năm 2003: 246 người/km2 (thế giới: 47 người/km2) …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/34331/tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có … – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3209 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9337 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3104 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số: A. Thấp. B. Trung bình. C. Cao. D. Rất cao. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C.
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so–qid144237.html

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước … – Doctailieu.com

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4080 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2938 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (500 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 19 thg 8, 2020 — Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2, năm 2003: 246 người/km2 (thế giới: 47 người/km2) …
 • Nguồn: https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so-5627

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số…

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2565 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (329 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3410 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2 k m 2 , năm 2003: 246 người/km2 k m 2 (thế giới: 47 người/km2 k m …
 • Nguồn: https://hamchoi.vn/cau-hoi/100530/tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân …

 • Tác giả: vietjack.online
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9814 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8003 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2678 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2, năm 2003: 246 người/km2 (thế giới: 47 người/km2), năm 2016: 280 …
 • Nguồn: https://vietjack.online/cau-hoi/34331/tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1795 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6392 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2523 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2, năm 2003: 246 người/km2 (thế giới …
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/j05x2vng-tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so-1.html

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6164 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5835 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (779 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 8 thg 10, 2021 — Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km^{2}, năm 2003: 246 người/km^{2} (thế giới: 47 người/km …
 • Nguồn: https://congthucnguyenham.club/tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so/

Nước ta có vị trí ở? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3559 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7085 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6589 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 12, 2022 — Nước ta có vị trí ở Vùng nội chí tuyến, là một quốc gia nằm trên bán đảo … khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa; Việt Nam nằm trong múi giờ số 7.
 • Nguồn: https://luathoangphi.vn/nuoc-ta-co-vi-tri-o/

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1602 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2538 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1551 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao. Năm 1989: 195 người/km2, năm 2003: 246 người/km2 (thế giới: 47 người/km2), năm 2016: 280 …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/tren-the-gioi-nuoc-ta-nam-trong-so-cac-nuoc-co-mat-do-dan-so-a-thap-b-trung-binh-c-cao-d-rat-cao.270707553113
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button