Top kiến thức

Top 9 những câu hỏi về môi trường

Giới thiệu về chủ đề: những câu hỏi về môi trường

200 Câu hỏi về môi trường
Môi trường là gì?
Môi trường có những chức năng cơ bản nào?
Vì sao nói Môi trường trái đất là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người?
Bảo vệ môi trường là việc của ai?
Phải làm gì để bảo vệ môi trường?
Khoa học môi trường là gì?
Khoa học môi trường nghiên cứu những gì?
Mục khác…

200 câu hỏi về môi trường – Công ty Cổ phần Nhà Xanh

 • Tác giả: greenhouse.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4316 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (727 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2322 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Môi trường xã hội là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định… ở các cấp khác nhau như: Liên Hợp …
 • Nguồn: https://greenhouse.vn/vi/200-cau-hoi-ve-moi-truong

200 cau hoi ve moi truong – 200 CÂU HỎI/ĐÁP VỀ MÔI …

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9973 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8923 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8497 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Môi trường sống của con người theo chức năng được chia thành các loại: Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/en-us/document/studocu-university/pakaccounting/200-cau-hoi-ve-moi-truong/20843217

200 CÂU HỎI/ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG

 • Tác giả: stnmt.thanhhoa.gov.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8915 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2639 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4652 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Môi trường sống của con người theo chức năng được chia thành các loại: Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn …
 • Nguồn: https://stnmt.thanhhoa.gov.vn/sotuphap/userfiles/FCKEditor/File/200%20cau%20hoi%20ve%20moi%20truong.doc

200 câu hỏi đáp về môi trường – VLOS

 • Tác giả: tusach.thuvienkhoahoc.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2702 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5862 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (990 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 19 thg 7, 2017 — 200 câu hỏi và trả lời về môi trường do Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành: Ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, …
 • Nguồn: https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/200_c%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_%C4%91%C3%A1p_v%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

câu hỏi tìm hiểu về môi trường – Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1195 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (573 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9104 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Q. Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ: answer choices. Hoạt động hô hấp của động …
 • Nguồn: https://quizizz.com/admin/quiz/6083d7d9d5b0f20020cbb3a7/c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-v%E1%BB%81-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

Câu hỏi trắc nghiệm về bảo vệ môi trường – Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9309 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (65 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8623 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Q. Sức chịu tải của môi trường là … answer choices. Giới hạn tối đa nồng độ các …
 • Nguồn: https://quizizz.com/admin/quiz/602dc1b9a07996001c3d6d0b/cau-hi-trc-nghim-v-bo-v-moi-trng

Những câu hỏi về môi trường bằng tiếng Anh và hướng dẫn …

 • Tác giả: llv.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1993 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6085 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4162 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 31 thg 12, 2018 — Câu hỏi sau đây mang tính minh họa cho một trong những câu hỏi về môi trường bằng tiếng Anh ở phần này. Câu hỏi: Water pollution is getting …
 • Nguồn: https://llv.edu.vn/vi/nhung-cau-hoi-ve-moi-truong-bang-tieng-anh/

Một số câu hỏi trắc nghiệm về bảo vệ môi trường kèm theo …

 • Tác giả: emsayroi.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4181 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5539 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5935 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 18 thg 9, 2021 — Môi trường tự nhiên là các yếu tố thiên nhiên như biển cả, núi non, sông hồ, không khí, ánh sáng, động thực vật, đất, nước…
 • Nguồn: https://emsayroi.com/cau-hoi-trac-nghiem-ve-bao-ve-moi-truong/

Một số câu hỏi cơ bản về lĩnh vực môi trường

 • Tác giả: sinhhocvietnam.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9112 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5288 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (350 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Sau đây là những biểu hiện của khủng hoảng môi trường: Ô nhiễm không khí (bụi, SO2, CO2 v.v…) vượt tiêu chuẩn cho phép tại các đô thị, khu công nghiệp.
 • Nguồn: https://sinhhocvietnam.com/forum/threads/1545/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button