Top kiến thức

Top 9 môi trường và phát triển

CHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

 • Tác giả: thuvienso.hau.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6399 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3573 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7099 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Hệ sinh thái: là hệ thống các quần thể sinh vật cùng sống và cùng phát triển trong một môi trường nhất định, có quan hệ tương tác với nhau và với môi trường …
 • Nguồn: http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/bitstream/hau/4222/1/B%C3%A0i%20gi%E1%BA%A3ng%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%201%20-%20GV.%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Giang.pdf

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA …

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2832 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7352 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4611 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giới thiệu cho sinh viên có một cái nhìn cơ bản nhất về: môi trường, phát triển, sinh thái, về quan hệ giữa tài nguyên và môi trường, quan hệ giữa môi …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh/english-linguistics-and-literature/moi-truong-va-phat-trien/20130283

Đề cương môi trường và phát triển bền vững – 1. Anh / chị hãy …

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4211 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4871 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (951 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Khái niệm: MT là các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/royal-melbourne-institute-of-technology-university-vietnam/exploring-asian-pop-culture/de-cuong-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung/21028019

môi trường và phát triển bền vững – Academia.edu

 • Tác giả: www.academia.edu
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5023 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1725 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4987 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: NGUYỄN ĐÌNH HÒE MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng (Tái bản lần thứ nhất) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Bản quyền …
 • Nguồn: https://www.academia.edu/11601848/M%C3%94I_TR%C6%AF%E1%BB%9CNG_V%C3%80_PH%C3%81T_TRI%E1%BB%82N_B%E1%BB%80N_V%E1%BB%AENG

Phát triển bền vững gắn liền bảo vệ môi trường và thích ứng …

 • Tác giả: www.tapchicongsan.org.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (929 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7732 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7501 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 15 thg 7, 2022 — TCCS – Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, …
 • Nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/bao-ve-moi-truong/-/2018/825772/phat-trien-ben-vung-gan-lien-bao-ve-moi-truong-va-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-o-nuoc-ta-hien-nay.aspx

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9739 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9862 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7849 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 24 thg 5, 2022 — Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững như thế nào? là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này.
 • Nguồn: https://luathoangphi.vn/moi-quan-he-giua-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung/

Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế – xã hội

 • Tác giả: moit.gov.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (821 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (953 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8900 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 6 thg 9, 2021 — Hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT còn chồng chéo và bất cập; các công cụ quản lý môi trường chưa phát huy được hiệu lực, hiệu quả; cách …
 • Nguồn: https://moit.gov.vn/bao-ve-moi-truong/bao-ve-moi-truong-gan-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html

Sách – Môi trường và phát triển bền vững | Shopee Việt Nam

 • Tác giả: shopee.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6570 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6446 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8922 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Mua Sách – Môi trường và phát triển bền vững giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn …
 • Nguồn: https://shopee.vn/S%C3%A1ch-M%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%C3%A0-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-b%E1%BB%81n-v%E1%BB%AFng-i.59086987.3822487117

Phát triển bền vững là gì? Tại sao phải phát triển bền vững?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1217 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8380 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3547 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 9 thg 12, 2022 — Phát triển bền vững bao gồm 4 nội dung chính: tăng trưởng kinh tế; bảo đảm công bằng xã hội; bảo vệ môi trường và tôn trọng các quyền con …
 • Nguồn: https://luatminhkhue.vn/phat-trien-ben-vung-la-gi.aspx
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button