Top kiến thức

Top 9 hiện tượng thoái hóa

Bạn đang xem: Top 9 hiện tượng thoái hóa Tại Website icrbo2018.org

Giới thiệu về chủ đề: hiện tượng thoái hóa

Thoái hóa giống hay còn gọi là hiện tượng cận huyết (Inbreeding depression) là tình trạng suy giảm khả năng sinh học trong một quần thể nhất định do kết quả của việc giao phối cận huyết hoặc lai tạo cùng dòng giữa các cá thể có liên quan.

Những câu hỏi về chủ đềhiện tượng thoái hóa

Thế nào là hiện tượng thoái hóa?

Thoái hoá. (Bộ phận của cơ thể động vật) Biến đổi theo hướng teo đi do kết quả của một quá trình lâu đời không hoạt động, không có chức năng gì trong cơ thể. Ruột thừa ở người là cơ quan thoái hoá. Biến đổi theo hướng mất dần đi những phẩm chất tốt.

Thế nào là hiện tượng thoái hoá giống?

– Khái niệm: thoái hóa là hiện tượng mà các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, xuất hiện nhiều tính trạng xấu, năng suất thấp, bị chết non.

Nguyên nhân hiện tượng thoái hóa là gì?

– Thoái hóa là hiện tượng con cái có sức sống kém dần, sinh trưởng phát triển chậm, chống chịu kém, năng suất giảm; đối với thực vật nhiều cây bị chết, đối với động vật khả năng sinh sản giảm, chết non, xuất hiện quái thai dị dạng – Nguyên nhân: Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật gây ra …

Hiện tượng thoái hoá giống xảy ra khi nào?

Hiện tượng thoái hoá do giao phối gần ở động vật

Giao phôi gần thường gây ra hiện tượng thoái hoá ở các thế hệ sau như sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh chết non (hình 34.2).

Trong chọn giống để tạo ra đồng thuận người ta tiến hành phương pháp gì?

Giải chi tiết: Trong chọn giống cây trồng, để tạo ra các dòng thuần người ta tiến hành phương pháp tự thụ phấn.

Tại sao một số loài tự thụ phấn hoặc thường xuyên giao phối gần lại không bị thoái hóa giống?

Ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng.

Một số loài sinh vật không bị thoái hóa khi tự thụ phấn hay giao phối cận huyết gì?

động vật thường xuyên giao phối gần (chim bồ câu, chim cu gáy…) không bị thoái hoá khi tự thụ phấn hay giao phối cận huyết vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng.

Tự thụ phấn là như thế nào?

Tự thụ phấn là khi phấn hoa từ cùng một cây rơi vào đầu nhụy (đối với thực vật có hoa) hoặc vào noãn (đối với thực vật hạt trần) của chính hoa đó.

Thụ phấn bắt buộc là gì?

– Khi tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ làm cho quần thể dần dần phân li thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau. Qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ dị hợp giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tăng dần, trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện ra kiểu hình, gây ra sự thoái hoá giống.

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn Qua nhiều thế hệ thường gây hiện tượng thoái hóa giống là gì?

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn qua nhiều thế hệ thường gây hiện tượng thoái hoá giống vì thể dị hợp giảm ,thể đồng hợp tăng .

Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền như thế nào?

Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền nổi bật là không thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể → duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể.

Quần thể tự phối bao gồm các quần thể như thế nào?

Quần thể tự phối là quần thể mà trong đó các cá thể không có sự giao phối ngẫu nhiên với nhau, con được sinh ra do quá trình tự thụ phấn (hay giao phối cận huyết). Đây là dạng đặc trưng hầu như chỉ có ở quần thể thực vật. Quần thể tự phối làm cho quần thể dần phân thành các dòng thuần chủng có kiểu gen (KG) khác nhau.

Hiện tượng thoái hóa | SGK Sinh lớp 9 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8677 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4581 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8912 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hiện tượng thoái hoá biểu hiện như sau : các cá thể cùa các thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần biểu hiện ở các dấu hiệu như phát triển chậm, chiều cao cây …
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/hien-tuong-thoai-hoa-c68a18006.html

Lý thuyết Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối …

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2735 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1739 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4342 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Khái niệm: thoái hóa là hiện tượng mà các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, xuất hiện nhiều tính trạng xấu, năng suất thấp, bị chết non. – Ví dụ: ở lúa mì: …
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/ly-thuyet-hien-tuong-thoai-hoa-do-tu-thu-phan-va-do-giao-phoi-gan-sinh-hoc-9-a105171.html

Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5236 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7683 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3910 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Khái niệm: hiện tượng thoái hóa là hiện tượng mà ở các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, xuất hiện nhiều tính trạng xấu, năng suất thấp, bị chết non. – Ví …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-34-thoai-hoa-do-tu-thu-phan-va-do-giao-phoi-gan.1880

Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần – Giải Sinh 9

 • Tác giả: download.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3710 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6167 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8759 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Khái niệm: thoái hóa là hiện tượng mà các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, xuất hiện nhiều tính trạng xấu, năng suất thấp, bị chết non. – Ví dụ: ở lúa mì: …
 • Nguồn: https://download.vn/soan-sinh-9-bai-34-52402

Sinh học 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

 • Tác giả: luattreem.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5185 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4728 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8852 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 14 thg 1, 2023 — Tự thụ phấn ở thực vật hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hoá vì tạo ra cặp gen lặn đồng hợp gây hại cho cơ thể biểu hiện.
 • Nguồn: https://luattreem.vn/sinh-hoc-9-bai-34-thoai-hoa-do-tu-thu-phan-va-do-giao-phoi-gan/

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao … – Học tốt

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6397 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5039 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5108 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 9. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa …
 • Nguồn: https://hoctot.nam.name.vn/cau-hoi-ly-thuyet-1-trang-99-sgk-sinh-hoc-9-c68a24830.html

Hiện tượng thoái hoá giống là gì ? Nguyên nhân nào gây …

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (136 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9178 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1500 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Nguyên nhân : Tự thụ phấn bắt buộc với cây giao phấn hoặc giao phối gần ờ động vật gây ra hiện tượng thoái hoá vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại. [ …
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/hien-tuong-thoai-hoa-giong-la-gi-nguyen-nhan-nao-gay-thoai-hoa-giong/

Sinh học Lớp 9 – Thế nào là hiện tượng thoái hóa giống

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2655 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2909 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8530 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 31 thg 3, 2021 — – Khái niệm : Thoái hoá giống thể hiện ở các cá thể thế hệ sau có sức sống giảm, sức chống chịu kém, khả năng sinh sản giảm, sản lượng thấp… – …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/616616/the-nao-la-hien-tuong-thoai-hoa-giong

Đề cương ôn thi môn Sinh học lớp 9 – loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9149 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2717 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4548 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 4 thg 5, 2022 — – Thoái hóa giống là hiện tượng giống có năng suất, chất lượng giảm dần. Biểu hiện sinh trưởng kém, chống chịu kém, độ đồng đều thấp,.. – Nguyên …
 • Nguồn: https://loga.vn/tai-lieu/de-cuong-on-thi-mon-sinh-hoc-lop-9-5075
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button