Top kiến thức

Top 9 future continuous and future perfect

Future continuous and future perfect | LearnEnglish

 • Tác giả: learnenglish.britishcouncil.org
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2026 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8452 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3901 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: We use the future perfect simple (will/won’t have + past participle) to talk about something that will be completed before a specific time in the future.
 • Nguồn: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar/future-continuous-and-future-perfect

Future perfect tense – IELTS Fighter

 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9435 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9322 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (403 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Future perfect, Future perfect continuous, Future continuous, be about to · (Thì Tương lai hoàn thành) · (Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn) · Note: · – Không sử …
 • Nguồn: https://ielts-fighter.com/grammarvocabulary/future-perfect-future-perfect-continuous-future-continuous-be-about-to_mt1458293628.html

Unit 6: Thì Tương lai tiếp diễn & Thì Tương lai hoàn thành …

 • Tác giả: www.anhngumshoa.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5139 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9627 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4987 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai. ➡ Công thức thì tương lai …
 • Nguồn: https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/unit-6-thi-tuong-lai-tiep-dien-thi-tuong-lai-hoan-thanh-the-future-continuous-the-future-perfect-34848.html

Future continuous, future perfect – Test English

 • Tác giả: test-english.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4899 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6400 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6956 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: We use the future perfect for actions that will be finished before certain time in the future. By 2050, researchers will have found a cure for cancer. By this …
 • Nguồn: https://test-english.com/explanation/b1-2/future-continuous-future-perfect/

Future continuous and future perfect – Test English

 • Tác giả: test-english.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9868 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6454 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6160 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Future continuous and future perfect. Upper-intermediate English grammar. I will be doing, I will have done. Grammar exercises.
 • Nguồn: https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/future-continuous-and-future-perfect/

bảng so sánh thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành

 • Tác giả: jaxtina.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6932 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2871 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7854 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thì Tương lai tiếp diễn (Future Continuous Tense) và Thì Tương lai hoàn thành (Future Perfect Tense) thuộc nhóm ngữ pháp cơ bản có tần suất xuất hiện nhiều …
 • Nguồn: https://jaxtina.com/thi-tuong-lai-tiep-dien-va-thi-tuong-lai-hoan-thanh/

Future Perfect vs. Future Continuous – Grammar – LanGeek

 • Tác giả: langeek.co
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7113 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7986 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4669 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: The future perfect tense is used to describe events and actions that would have taken place or will have taken place under certain conditions and circumstances.
 • Nguồn: https://langeek.co/en/grammar/course/516/future-perfect-vs-future-continuous

Unit 5 – Exercise 2 – Future perfect and future continuous

 • Tác giả: elt.oup.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2793 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6688 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2833 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Unit 5 – Exercise 2 – Future perfect and future continuous. Complete the sentences with the present simple form of the verbs in brackets.
 • Nguồn: https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_05_022e

So sánh Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

 • Tác giả: www.ieltsvietop.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2957 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2279 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6244 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 15 thg 8, 2022 — So sánh về cấu trúc. Future Continuous, Future Perfect. Khẳng định, S + will/’ll + be + V-ing
 • Nguồn: https://www.ieltsvietop.vn/blog/tuong-lai-tiep-dien-va-tuong-lai-hoan-thanh/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button