Top kiến thức

Top 9 cleft sentences in the passive

Ngữ pháp – Câu chẻ ở dạng bị động và liên từ – TFlat

 • Tác giả: tienganhtflat.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8604 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2288 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3876 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: I. Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive). It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + be + P.P… Ex: Fans gave that singer a lot of flowers.
 • Nguồn: https://tienganhtflat.com/tatrunghoc/ng-phap-cau-ch-dng-b-ng-va-lien-t

“tất tần tật” về câu chẻ (cleft sentences) – anh ngữ Athena

 • Tác giả: anhnguathena.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (477 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8971 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9063 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu chẻ (Cleft Sentences) là một loại câu phức phổ biến trong văn nói được sử dụng khi người nói … Câu chẻ n hấn mạnh trong câu bị động (Passive voice).
 • Nguồn: https://anhnguathena.vn/tat-tan-tat-ve-cau-che-cleft-sentences-id300

Cleft sentences in the passive – Tiếng Anh phổ thông lớp 11

 • Tác giả: www.ucan.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8936 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3950 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4479 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1. Fans gave Christina ; 3. People talked a lot about his house ; 5. He described his hometown ; 7. Her younger sister broke her glasses ; 9. My father gave me this …
 • Nguồn: https://www.ucan.vn/course/study/try/id/4404

Câu chẻ trong tiếng Anh (Cleft Sentences): Lý thuyết & Bài tập …

 • Tác giả: kienthuctienganh.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4545 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7644 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6634 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 22 thg 12, 2021 — 1. My father usually complains about my students whenever they go to my house. · 2. I used to like climbing up tress and pick fruits. · 3. My …
 • Nguồn: https://kienthuctienganh.com/ngu-phap/cau-che-cleft-sentences/

Ôn tập môn Tiếng Anh khối 11 – Cleft sentences – Lop11.com

 • Tác giả: lop11.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6333 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5093 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8364 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Ôn tập môn Tiếng Anh khối 11 – Cleft sentences – Active and passive · 1. The chickens haven’t been fed; the pigs haven’t been fed EITHER (NEITHERNOR) @.. · 2. She …
 • Nguồn: https://lop11.com/on-tap-mon-tieng-anh-khoi-11-cleft-sentences-active-and-passive-7070/

Cấu trúc câu chẻ Cleft Sentences trong Tiếng Anh + BÀI TẬP

 • Tác giả: iievietnam.org
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3331 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8988 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7251 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: -Câu chẻ (cleft sentences) là một dạng câu phức (Complex Sentence). Chứa một số yếu tố trong câu được chuyển từ vị trí ban đầu của nó sang một mệnh đề riêng …
 • Nguồn: https://iievietnam.org/cau-che-cleft-sentences/

Cleft sentences – Câu chẻ (With exercise) – Phần mềm CRM-HR

 • Tác giả: www.susasoft.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7125 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5184 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (527 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cleft sentences – Câu chẻ (With exercise) | Dịch vụ triển khai SugarCRM giá rẻ. … Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)
 • Nguồn: https://www.susasoft.com/tieng-anh-online/20/cleft-sentences–cau-che-With-exercise–1691.html

Using cleft sentence in the passive voice – Tiếng Anh Lớp 10

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1104 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6434 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9872 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 4, 2022 — 1. Fans gave Christina lots of flowers. 2. The pedestrian asked the policeman for direction to the post office. 3. People talked a lot about his …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/1188673/using-cleft-sentence-in-the-passive-voice

Write the sentences using cleft sentences in passive – Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (664 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6663 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6336 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 21 thg 9, 2021 — 1. The flowers were watered by my husband every day. 2. Their wedding was celebrated last week. 3. His home town was described in his novel. 4.
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/786914/write-the-sentences-using-cleft-sentences-in-passive
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button