Top kiến thức

Top 9 cấu hình e cr

Bạn đang xem: Top 9 cấu hình e cr Tại Website icrbo2018.org

Giới thiệu về chủ đề: cấu hình e cr

Định nghĩa. – Crom là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Cr và số hiệu nguyên tử bằng 24, là nguyên tố đầu tiên của nhóm 6, là 1 kim loại cứng, giòn, có độ nóng chảy cao. – Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1 .13 thg 7, 2022

Cấu hình electron của Cr (Crom) – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4732 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5309 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7767 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Crom có số hiệu nguyên tử là 24 ⇒ nguyên tử Cr có 24 electron. – Cấu hình electron nguyên tử crom là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d …
 • Nguồn: https://vietjack.com/phan-ung-hoa-hoc/cau-hinh-electron-cua-cr.jsp

Cấu hình electron của Cr, chromium (crom) chương trình mới

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7288 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9406 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3617 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên tử chromium có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d 54s 1. Suy ra: – Số electron = vị trí của ô nguyên tố = 24. – Có 4 lớp electron ⇒ thuộc chu …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cau-hinh-electron-cua-cr-chromium-crom-chuong-trinh-moi-66334.html

Cấu hình e của Cr là? – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8408 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1769 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3538 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên tử Cr có Z = 24 (Có cấu hình bán bão hòa) → Cấu hình e của Cr là 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1. → Đáp án C.
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-cau-hinh-e-cua-cr-la-qid103977.html

[LỜI GIẢI] Cấu hình electron của Cr Z = 24 là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1865 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1211 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5168 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Viết cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p…). Giải chi tiết: Cấu hình electron của …
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/cau-hinh-electron-cua-cr-z-24-la-1s-2-2s-2-2p-6-3s-2/

Cấu hình e của Cr là A. [Ar]3d44s2. B. [Ar]4s23d4. C … – loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9964 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7351 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6033 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên tử Cr có Z = 24 (Có cấu hình bán bão hòa) → Cấu hình e của Cr là 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1. → Đáp án C.
 • Nguồn: https://loga.vn/hoi-dap/p-cau-h-igrave-nh-e-cua-cr-l-agrave-p-ul-li-a-ar-3d-sup-4-sup-4s-sup-2-sup-nbsp-li-li-b-ar-4s-su-112205

Crom có số hiệu nguyên tử là 24. Cấu hình electron của ion …

 • Tác giả: monica.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4607 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8105 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1989 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 25 thg 3, 2022 — Crom có số hiệu nguyên tử là 24. Cấu hình electron của ion Cr2+ là. A. [Ar]3d5. B. [Ar]3d4. C. [Ar]3d3. D. [Ar]3d2. Đáp án đúng: B.
 • Nguồn: https://monica.vn/crom-co-so-hieu-nguyen-tu-la-24-cau-hinh-electron-cua-ion-cr2-la/

Cấu hình electron của ion Cr2+ là – Vừng ơi

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4266 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8403 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5555 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cấu hình electron của ion Cr2+ là. Câu 53961 Nhận biết. Cấu hình electron của ion Cr2+ là.
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-53961

Cấu hình electron của nguyên tử Cr là A. [Ar]3d54s2 B. [Ar …

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3563 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4319 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6483 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 29 thg 8, 2020 — 24Cr → Cấu hình e: [Ar]3d5s1 (Cấu hình e bán bão hòa có mức năng lượng cao hơn nên bền hơn so với cấu hình e bão hòa). 0 bình luận.
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/299928/cau-hinh-electron-cua-nguyen-tu-cr-la-a-ar-3d54s2-b-ar-3d64s2

Cấu hình electron của crom ở trạng thái cơ bản [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4991 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4181 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7731 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 13 thg 9, 2018 — (e) Cr(OH)3 tan trong dung dịch kiềm tạo thành hợp chất cromat. Số phát biểu đúng là: A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Neo Pentan chọn trả …
 • Nguồn: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/cau-hinh-electron-cua-crom-o-trang-thai-co-ban/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button