Top kiến thức

Top 9 căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh là

Giới thiệu về chủ đề: căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh là

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh là những khía cạnh hoặc ngành nghề được mang ra kinh doanh, đây là cụm từ tóm gọn lại toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá có liên quan cụ thể …

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3323 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2490 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1494 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 23 thg 9, 2022 — Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện …
 • Nguồn: https://luathoangphi.vn/can-cu-xac-dinh-linh-vuc-kinh-doanh-la/

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh: A. Vốn nhiều … – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6297 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4628 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2714 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2 thg 6, 2020 — Giải thích: Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là: Huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/421274/can-cu-xac-dinh-linh-vuc-kinh-doanh-a-von-nhieu-thi-truong-co-nhu-cau

Căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh là gì? – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (863 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6775 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3968 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh là gì? A. Thị trường có nhu cầu. B. Đảm bảo thực hiện …
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-can-cu-de-xac-dinh-linh-vuc-kinh-doanh-la-gi-qid253652.html

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh? – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2208 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9597 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7212 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh? A. Vốn nhiều, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực …
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-can-cu-xac-dinh-linh-vuc-kinh-doanh-qid195036.html

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9273 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1527 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5108 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh … Là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với pháp luật và không ngừng …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-51-lua-chon-linh-vuc-kinh-doanh.3449

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh: A. Vốn nhiều, thị trường …

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3774 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4797 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4789 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là: Huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu …
 • Nguồn: https://hamchoi.vn/cau-hoi/101833/can-cu-xac-dinh-linh-vuc-kinh-doanh-a-von-nhieu-thi-truong-co-nhu-cau-han-che

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh: C. Huy động có hiệu …

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5354 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4673 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1551 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 22 thg 10, 2020 — Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là: Huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực …
 • Nguồn: https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-xac-dinh-linh-vuc-kinh-doanh-c-huy-dong-co-hieu-qua-nguon-nhan-luc-thi-19040

Căn cứ pháp lý để xác định lĩnh vực cấm đầu tư và ngành …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2968 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2980 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7757 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 12, 2022 — “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” là nguyên tắc đã được khẳng định trong Hiến pháp và các …
 • Nguồn: https://luatminhkhue.vn/can-cu-phap-ly-de-xac-dinh-linh-vuc-cam-dau-tu-va-nganh–nghe-cam-kinh-doanh-.aspx

Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là …

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6896 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2702 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4314 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Việc xác đinh lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiêp là do chủ doanh nghiêp quyết đinh trên cơ sở các căn cứ cơ bản sau: – Thị trường có nhu cầu.
 • Nguồn: https://baitapsgk.com/lop-10/cong-nghe-10/trinh-bay-cac-can-cu-lua-chon-linh-vuc-kinh-doanh-the-nao-la-lanh-vuc-kinh-doanh-phu-hop.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button