Top truyện

Top 9 các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở

Giới thiệu về chủ đề: các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở

Tế bào thụ cảm thính giác nằm trên cơ quan Coocti trong màng cơ sở của bộ phận ốc tai màng.16 thg 3, 2020

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9646 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2886 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1200 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trên màng cơ sở có cơ quan coocti: chứa tế bào thụ cảm thính giác. Đáp án cần chọn là: b ..
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-18333

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở A. Màng bên…

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1285 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8102 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9217 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở? ; A. Màng bên ; B. Màng cơ sở ; C. Màng tiền đình ; D. Màng cửa bầu dục.
 • Nguồn: https://hamchoi.vn/cau-hoi/102232/cac-te-bao-thu-cam-thinh-giac-nam-o-a-mang-ben

Nêu nơi chứa tế bào thụ cảm thính giác – Tra xanh – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9108 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9531 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (488 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tế bào thụ cảm thính giác nằm trên cơ quan Coocti trong màng cơ sở của bộ phận ốc tai màng. bởi Nguyễn Hiền 22/10/2018. Like (0) Báo cáo …
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/sinh-hoc-8/neu-noi-chua-te-bao-thu-cam-thinh-giac-faq49998.html

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7968 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1216 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7826 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở. A. màng bên. B. màng cơ sở. C. màng tiền đình. D. màng cửa bầu dục. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B.
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-cac-te-bao-thu-cam-thinh-giac-nam-o-qid76913.html

Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở đâu? – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8373 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6085 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (110 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tế bào thụ cảm thính giác nằm trên cơ quan Coocti trong màng cơ sở của bộ phận ốc tai màng. Đúng 0. Bình luận (0).
 • Nguồn: https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=41065&q=T%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20th%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A3m%20th%C3%ADnh%20gi%C3%A1c%20n%E1%BA%B1m%20%E1%BB%9F%20%C4%91%C3%A2u%3F

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở đâu trong ốc tai … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9025 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3490 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1431 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở đâu trong ốc tai ? A. Nội dịch B. Màng bên C. Màng cơ sở D. Màng tiền đình.
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/cac-te-bao-thu-cam-thinh-giac-nam-o-dau-trong-oc-tai-a-noi-dich-b-mang-ben-c-mang-co-so-d-mang-tien-dinh.296067760727

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở bộ phận nào của tai? A

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8596 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (831 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2743 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở bộ phận nào của tai? A: Các ống bán khuyên. B: Ốc tai màng. C: Ốc tai xương. D: Cơ quan Cooti.
 • Nguồn: https://loga.vn/hoi-dap/cac-te-bao-thu-cam-thinh-giac-nam-o-bo-phan-nao-cua-tai-a-cac-ong-ban-khuyen-b-oc-tai-mang-c-oc-882741

Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác – SureTEST

 • Tác giả: suretest.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7039 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7943 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (181 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Tế bào thụ cảm thính giác nằm trong một bộ phận đặc biệt của tai: cơ quan Coocti. – Dây thần kinh thính giác (dây não VIII). – Vùng thính giác ở thùy …
 • Nguồn: https://suretest.vn/cung-co/bai-51-co-quan-phan-tich-thinh-giac-5898.html

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở vị trí nào trong ta

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1482 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4993 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9724 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Trên màng cơ sở có cơ quan Coocti, trong đó có các tế bào thụ cảm thị giác. Chọn C. [thrive_leads id=”508421″] …
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/cac-te-bao-thu-cam-thinh-giac-nam-o-vi-tri-nao-trong-ta/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top truyện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button