Top kiến thức

Top 9 biển nào giao nhau với đường ưu tiên

Giới thiệu về chủ đề: biển nào giao nhau với đường ưu tiên

Theo Điều 32 Chương 1 Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo giao nhau với đường ưu tiên được ký hiệu là W. 208. Đây là một trong các biển báo thuộc nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo, có giá trị hiệu lệnh trên các làn đường của chiều xe chạy.17 thg 9, 2022

Hướng dẫn phân biệt 12 biển báo đường ưu tiên

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5420 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8907 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2738 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 9 thg 1, 2023 — Biển báo giao nhau với đường ưu tiên và đường không ưu tiên là các loại biển báo thuộc nhóm biển báo nguy hiểm. Điều 33 QCVN 41:2019/BGTVT quy …
 • Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/45435/huong-dan-phan-biet-12-bien-bao-duong-uu-tien

Gặp biển báo giao nhau với đường ưu tiên, tài xế cần làm gì?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4416 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4108 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9630 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 26 thg 7, 2022 — Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo giao nhau với đường ưu tiên được ký hiệu là W.208. Đây là một trong các biển báo thuộc nhóm biển báo …
 • Nguồn: https://luatvietnam.vn/giao-thong/bien-bao-giao-nhau-voi-duong-uu-tien-863-90731-article.html

Biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”

 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2812 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3703 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8725 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Các xe đi trên đường có đặt biển số 208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định) …
 • Nguồn: https://phutho.gov.vn/vi/bien-so-208-giao-nhau-voi-duong-uu-tien

Biển báo giao nhau với đường ưu tiên – alohoc

 • Tác giả: alohoc.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5314 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3216 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8707 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Biển báo giao nhau với đường ưu tiên là biển đặt trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.
 • Nguồn: https://alohoc.com/bien-bao-giao-thong/bien-bao-giao-nhau-voi-duong-uu-tien.html

ý nghĩa – sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo

 • Tác giả: batgt.camau.gov.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1654 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9253 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8564 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 3, 2017 — Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy …
 • Nguồn: http://batgt.camau.gov.vn/y-nghia-su-dung-bien-bao-nguy-hiem-va-canh-bao.972

Biển báo giao nhau với đường ưu tiên W208 – Hoatieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5958 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8986 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9561 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: a) Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên phải đặt biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”.
 • Nguồn: https://hoatieu.vn/phap-luat/bien-bao-giao-nhau-voi-duong-uu-tien-w208-167968

12 Biển báo đường ưu tiên và chỉ dẫn ĐƠN GIẢN NHẤT

 • Tác giả: picar.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6623 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5771 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2126 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7 thg 2, 2023 — 502 để báo hiệu “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu”. bien bao giao nhau voi duong uu tien Biển báo hiệu đường không ưu tiên W. 208 phải nhường …
 • Nguồn: https://picar.vn/bien-bao-duong-uu-tien/

Đường ưu tiên là gì? Thứ tự đường ưu tiên theo quy chuẩn mới

 • Tác giả: saigonatn.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (928 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2533 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6030 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Đường ưu tiên phải được cắm biển báo căn cứ theo QCVN 41/2019/BGTVT, bao gồm các biển báo sau: – W.207 (a, b, c, d, e, f, g, h, I, k, l): Giao nhau với …
 • Nguồn: https://saigonatn.com/duong-uu-tien-la-gi-thu-tu-duong-uu-tien-theo-quy-chuan-moi.html

Biển giao nhau với đường ưu tiên (biển báo 208)

 • Tác giả: www.baoholaodong247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7403 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5522 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1891 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: a) Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên phải đặt biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”.
 • Nguồn: http://www.baoholaodong247.com/thiet_bi_an_toan_giao_thong/bien_bao_giao_thong_bien_bao_cong_trinh/productid/223997/moduleid/521453/bien-giao-nhau-voi-duong-uu-tien-bien-bao-208
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button