Top kiến thức

Top 9 a quarter to seven

Bạn đang xem: Top 9 a quarter to seven Tại Website icrbo2018.org

Những câu hỏi về chủ đềa quarter to seven

What is a quarter to 7?

It’s quarter to seven. It’s six forty-five.

What time is a quarter past 7?

The hour hand is between 7 and 8. The time is quarter past 7. We write 7:15. Here, the minute hand is at 3.

What does quarter to 8 means?

For example, quarter to 8 means 15 minutes before 8. This is the same as 45 minutes past 7 or 07:45.

What is 7 45 also called?

Hence, 7:45 can also be represented as “quarter to 8”.

What time is quarter to 12?

Quarter To

It means there is a quarter of an hour (15 minutes) left until 12:00. A quarter to 12 is before 12:00.

What time is quarter to 10?

Quarter to 10 is 9:45, when the minute hand is on 9 and the hour hand is between 9 and 10.

What is Half past 7?

Half past an hour means 30 minutes after an hour. So half past 7 can be written as 7:30.

What is quarter past 6?

When we say, “A quarter past 6,” we mean one-fourth of an hour past 6 o’clock, or 15 minutes past 6. When we say, “A quarter till 6,” we mean one-fourth of an hour till 6 o’clock, or 15 minutes till 6.

What is quarter past 10?

A quarter of an hour (15 minutes) after the named hour in time.

What is half past 9?

At minute 30, we say it’s “half past”. So at 9:30, we would say it’s “half past nine” (or half an hour after 9:00).

What’s a quarter past 12?

Quarter past 12 is the same as 11:45.

Ngữ pháp – Cách nói giờ – TFlat

 • Tác giả: tienganhtflat.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4007 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4684 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9698 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: a quarter to seven(7 giờ kém 15) = ; six forty-five(6 giờ 45 phút) Ví dụ: ; What time do you have breakfast?(Bạn ăn sáng lúc mấy giờ?) ; I have breakfast at a …
 • Nguồn: https://tienganhtflat.com/tatrunghoc/ngu-phap-cach-noi-gio

Bạn đã biết cách nói giờ trong tiếng Anh

 • Tác giả: anhnguathena.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3161 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4561 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3468 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1. Cách nói giờ hơn (với số phút hơn) · 7h20 => twenty past seven · 10h10 => ten past ten · 3h15 => a quarter past three (15 phút = a quarter) …
 • Nguồn: https://anhnguathena.vn/ban-da-biet-cach-noi-gio-trong-tieng-anh-id76

“it is a quarter to seven” có nghĩa là gì? – HiNative

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7176 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4112 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (934 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 3 thg 3, 2017 — As another example, “it is a quarter til 5” means it is 4:45(15 minutes until 5:00). You can also say “it is a quarter past seven,” which means …
 • Nguồn: https://vi.hinative.com/questions/1929505

Cách nói giờ trong tiếng Anh đơn giản, dễ nhớ 2022

 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5024 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3871 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9365 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7: 20 – It’s twenty past seven. … Khi nói đến khoảng thời gian đúng 15 phút, bạn có thể dùng (a) quarter past/to … 7:15 – It’s (a) quarter past seven.
 • Nguồn: https://vn.elsaspeak.com/cach-noi-gio-trong-tieng-anh/

A quarter to seven – Idioms by The Free Dictionary

 • Tác giả: idioms.thefreedictionary.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3438 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (494 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6892 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A quarter of an hour (15 minutes) before the named hour in time (e.g., “quarter to six” would mean 5:45). A: “What time does the movie start?
 • Nguồn: https://idioms.thefreedictionary.com/a+quarter+to+seven

Cách nói thời gian trong tiếng Anh

 • Tác giả: hoc.tienganh123.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9004 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (344 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6299 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 8.15 eight fifteen or a quarter past eight … 8.45 eight forty-five or a quarter to nine … seven minutes past eight (8:07) (Tự nhiên hơn seven past eight)
 • Nguồn: https://hoc.tienganh123.com/tu-vung-tieng-anh/cach-noi-thoi-gian-trong-tieng-anh.html

Nắm rõ cách xem giờ để không mất điểm trong bài thi IELTS …

 • Tác giả: olympicenglish.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9462 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9489 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2135 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7:35 – seven thirty-five. 9:08 – nine O-eight … 7:15 – a quarter past seven –> 7 giờ 15 phút. 12:45 – a quarter to one –> 1 giờ kém 15 phút.
 • Nguồn: https://olympicenglish.vn/tu-luyen-ielts/luyen-thi-ielts-3-0-5-0/15684/nam-ro-cac-xem-gio-de-khong-mat-diem-trong-bai-thi-ielts-listening-

3 Giới Từ Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh và Cách Sử Dụng

 • Tác giả: jolo.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8073 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5295 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1812 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Ví dụ: at seven o’clock, at 8p.m, at half past eleven, etc,. … A quarter + to + số giờ: a quarter to two: 1h45′, a quarter to seven: 6h45′ …
 • Nguồn: https://jolo.edu.vn/vi/thu-vien/hoc-tieng-anh/3-gioi-tu-pho-bien-nhat-trong-tieng-anh-va-cach-su-dung.html

cach doc gio Archives – Step Up English

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6869 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8677 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8868 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 10, 2020 — Khi giờ là phút 15 hơn, ta có thể sử dụng: (a) quarter past. Ví dụ: 5:15 => It’s a quarter past five. … 6:50 => It’s ten to seven.
 • Nguồn: https://stepup.edu.vn/tag/cach-doc-gio/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button