Top kiến thức

Top 8 việt nam có mấy bản hiến pháp

Giới thiệu về chủ đề: việt nam có mấy bản hiến pháp

Theo dòng lịch sử lập hiến của nước ta, kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001), Hiến pháp năm 2013.

Quốc hội Việt Nam qua các bản Hiến pháp

 • Tác giả: vksnd.gialai.gov.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2865 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4969 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9549 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 13 thg 5, 2021 — Kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, …
 • Nguồn: https://vksnd.gialai.gov.vn/Tuyen-truyen-ve-Cuoc-bau-cu-Dai-bieu-Quoc-hoi-HDND-cac-cap/Quoc-hoi-Viet-Nam-qua-cac-ban-Hien-phap-1388.html

5 bản Hiến pháp của nước ta là những nấc thang lớn vươn tới …

 • Tác giả: stp.bacgiang.gov.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (947 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9667 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4323 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2 thg 6, 2021 — Điểm qua lịch sử lập hiến Việt Nam, có thể thấy rằng, Hiến pháp năm 1946 do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, tuy không nhắc đến khái niệm …
 • Nguồn: https://stp.bacgiang.gov.vn/hien-thi-noi-dung/-/asset_publisher/wtMnvtGfRUNi/content/5-ban-hien-phap-cua-nuoc-ta-la-nhung-nac-thang-lon-vuon-toi-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia

5 bản Hiến pháp của nước ta là những nấc … – Bộ Tư pháp

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6003 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4288 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5051 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 6, 2021 — Điểm qua lịch sử lập hiến Việt Nam, có thể thấy rằng, Hiến pháp năm 1946 do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, tuy không nhắc đến khái niệm …
 • Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3215

Việt Nam có bao nhiêu bản Hiến pháp? – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (670 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6514 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7977 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu Việt Nam đã có bao nhiêu bản hiến pháp, và một số vấn đề liên quan đến hiến pháp. Hiến Pháp. Việt Nam có bao …
 • Nguồn: https://accgroup.vn/viet-nam-co-bao-nhieu-ban-hien-phap/

75 năm bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ …

 • Tác giả: laodong.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7834 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4059 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3141 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 9, 2021 — 5 bản Hiến pháp của Việt Nam · 1. Hiến pháp năm 1946 · 2. Hiến pháp năm 1959 · 3. Hiến pháp năm 1980 · 4. Hiến pháp năm 1992 · 5. Hiến pháp năm 2013.
 • Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/75-nam-ban-hien-phap-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-ban-hien-phap-khang-dinh-quyen-luc-thuoc-ve-nhan-dan-948412.ldo

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8381 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9440 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4223 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Ngôn ngữ; Theo dõi …
 • Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam

Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Các bản Hiến pháp năm …

 • Tác giả: cantholib.org.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2065 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (316 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1942 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 8 thg 4, 2021 — Theo dòng lịch sử lập hiến của nước ta, kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp ra đời trong …
 • Nguồn: http://cantholib.org.vn/gioi-thieu-sach-moi/hien-phap-viet-nam-qua-cac-thoi-ky-cac-ban-hien-phap-nam-1946-1959-1980-1992-2013-h-chinh-tri-quoc-gia-su-that-2020-243tr-21cm-718.html

Lịch sử lập hiến Việt Nam qua các thời kỳ

 • Tác giả: truongchinhtrithanhhoa.gov.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7719 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7364 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1783 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 8 thg 11, 2021 — Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay, nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm …
 • Nguồn: http://truongchinhtrithanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/bai-viet-chuyen-de/lich-su-lap-hien-viet-nam-qua-cac-thoi-ky.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button