Top truyện

Top 8 thà ta phụ người chứ không để người phụ ta

11 câu nói nổi tiếng của Tào Tháo muôn đời giá trị

 • Tác giả: kienthuc.net.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6362 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (146 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4755 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 31 thg 5, 2018 — ‘Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta’. ‘Người không vì mình trời chu đất diệt’, đây dường như chính là triết lý sống cả đời của …
 • Nguồn: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/11-cau-noi-noi-tieng-cua-tao-thao-muon-doi-gia-tri-1062400.html

5 câu nói của Tào Tháo, làm được 2 điều là đã có thể công …

 • Tác giả: cafef.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5174 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4185 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6090 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 12 thg 3, 2020 — “Phụ” ở đây có một tầng giải thích khác, nghĩa là gánh vác, đảm nhiệm, câu nói “thà là để ta phụ thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ …
 • Nguồn: https://cafef.vn/5-cau-noi-cua-tao-thao-lam-duoc-2-dieu-la-da-co-the-cong-thanh-danh-toai-cau-thu-1-rat-it-nguoi-lam-duoc-20200312140324822.chn

Thà Ta Phụ Người Chứ Không Để Người … – doanhnhan.edu.vn

 • Tác giả: doanhnhan.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5008 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (803 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5380 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thà Ta Phụ Người Chứ Không Để Người Phụ Ta, Thà Ta Phụ Người Chứ Ko · 1. “Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta”. · 2. “Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói …
 • Nguồn: https://doanhnhan.edu.vn/tha-ta-phu-nguoi-chu-khong-de-nguoi-phu-ta/

Tam Quốc diễn nghĩa: Những câu nói nổi tiếng của Tào Tháo …

 • Tác giả: www.nguoiduatin.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3387 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4389 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3676 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 24 thg 11, 2018 — Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta- Có thể nói rằng đây là triết lí sống của Tào Tháo.
 • Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tam-quoc-dien-nghia-nhung-cau-noi-noi-tieng-cua-tao-thao-van-con-gia-tri-sau-ngan-nam-a412130.html

Câu nói nổi tiếng nhất của Tào Tháo: Hay được sử … – DanViet

 • Tác giả: danviet.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7729 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6563 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5532 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 5 thg 9, 2019 — … mọi người ấn tượng nhất khi nhắc tới Tào Tháo đó là “ninh ngộ phụ nhân, vô nhân phụ ngộ” (thà ta phụ người chứ không để người phụ ta).
 • Nguồn: https://danviet.vn/cau-noi-noi-tieng-nhat-cua-tao-thao-hay-duoc-su-dung-nhung-cung-de-hieu-lam-77771010958.htm

Ngẫm cái nhân nghĩa của Lưu Bị: ‘Thà để người phụ ta, chứ ta …

 • Tác giả: tinhhoa.us
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4251 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8816 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7453 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 18 thg 5, 2021 — Như thế có thể thấy rõ nhân nghĩa của Lưu Bị còn sánh hơn 10 vạn đại quân, đây không phải là điều ai muốn cũng có thể làm được mà phải trải qua …
 • Nguồn: https://tinhhoa.us/ngam-cai-nhan-nghia-cua-luu-bi-tha-de-nguoi-phu-ta-chu-ta-khong-phu-nguoi.html

“Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta” Án oan …

 • Tác giả: tanphatad.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1978 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3654 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2572 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trong lúc người nhà nói chuyện giết heo đãi khách, Tháo tưởng họ âm mưu giết mình liền rút gươm giết hết cả 8 người, đến khi thấy con heo bị trói trong bếp Trần …
 • Nguồn: https://tanphatad.com/tha-ta-phu-thien-ha-chu-khong-de-thien-ha-phu-ta-an-oan-muon-doi/

Những câu nói hay của Tào Tháo nổi tiếng, bất hủ theo thời gian

 • Tác giả: www.bachhoaxanh.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7905 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4481 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8213 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta … Tào Tháo không cần điều đó, ông vẫn sống theo cách của ông, người khác nhìn …
 • Nguồn: https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/nhung-cau-noi-hay-cua-tao-thao-noi-tieng-bat-hu-theo-thoi-gian-1456339
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top truyện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button