Top kiến thức

Top 8 ice cream có đếm được không

Danh từ đếm được và không đếm được – Anh Ngữ AMA

 • Tác giả: ama.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9479 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1639 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3046 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 11, 2021 — Bài tập cơ bản về danh từ đếm được và không đếm được có đáp án … Cake (Bánh ngọt); Bread (Bánh mì); Ice cream (Kem); Cheese (Phô mai) …
 • Nguồn: https://ama.edu.vn/danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc/

DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC – Ecorp English

 • Tác giả: ecorp.edu.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2221 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7640 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1344 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 18 thg 9, 2019 — Tổng kết mọi kiến thức cần có để phân loại danh từ đếm được và danh từ không đếm được sẽ giúp bạn sử dụng từ loại này dễ dàng hơn.
 • Nguồn: https://ecorp.edu.vn/kinh-nghiem-hoc-tieng-anh/danh-tu-dem-duoc-khong-dem-duoc-15360.ecorp

Danh Từ đếm được Và Không đếm được Trong Tiếng Anh

 • Tác giả: www.tuhocielts.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8177 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1271 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9250 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một số danh từ vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được: Một số danh từ có cách sử dụng tương tự: Truth: sự thật; Money: tiền; Time: Thời gian …
 • Nguồn: https://www.tuhocielts.vn/danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc/

Danh từ không đếm được – uncountable nouns – Học tốt

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4154 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4460 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3980 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Danh từ không đếm được – uncountable nouns. 1.Tên gọi của những chất được xem như chung:cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà),ice (nước đá)
 • Nguồn: https://hoctot.nam.name.vn/danh-tu-khong-dem-duoc-uncountable-nouns-c131a20488.html

Bài 7: DANH TỪ (số nhiều)… – Tự học tiếng Anh thành công

 • Tác giả: www.facebook.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1623 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3642 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (961 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trước danh từ đếm được số ít. … Trước danh từ đếm được số ít (chúng ta sẽ học danh từ không đếm được sau) có chữ a/ an. … —an ice-cream ==> ice-creams
 • Nguồn: https://www.facebook.com/toiyeuEnglish/posts/b%C3%A0i-7-danh-t%E1%BB%AB-s%E1%BB%91-nhi%E1%BB%81uh%C3%B4m-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%C3%BAng-ta-%C4%91%C3%A3-h%E1%BB%8Dc-danh-t%E1%BB%AB-d%C3%B9ng-%C4%91%E1%BB%83-ch%E1%BB%89-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BB%93/174878265995840/

Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được – IOE

 • Tác giả: ioe.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9000 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6074 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9388 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1/ Danh từ không đếm được thường gặp: Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia), dust (bụi), ice (nước đá), sand (cát), …
 • Nguồn: https://ioe.vn/chi-tiet/tap-chi-tieng-anh/danh-tu-dem-duoc-va-danh-tu-khong-dem-duoc-5-1099

TẤT TẦN TẬT VỀ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ … – Langmaster

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7075 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4239 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8758 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài tập danh từ đếm được và không đếm được có đáp án … a glimmer of hope: một chút hy vọng; a scoop of ice cream: một muỗng kem; an item of clothing: một …
 • Nguồn: https://langmaster.edu.vn/ngu-phap-tieng-anh-co-ban-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc-b8i57.html

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3584 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8679 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7633 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một số mạo từ và tính từ chỉ có thể đi kèm với danh từ đếm được ; lots of · uncountable. lots of cake, lots of ice cream, lots of energy, lots of laughter ; enough.
 • Nguồn: https://loga.vn/bai-viet/danh-tu-dem-duoc-va-danh-tu-khong-dem-duoc-7448
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button