Top truyện

Top 7 truyện an dương vương và mị châu trọng thủy full

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

 • Tác giả: download.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9004 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6933 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1378 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là một cách giải thích nguyên nhân việc mất nước Âu Lạc. Đồng thời, nhân dân ta muốn nêu lên bài học lịch sử …
 • Nguồn: https://download.vn/truyen-an-duong-vuong-va-mi-chau-trong-thuy-45642

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

 • Tác giả: truyendangian.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7853 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6141 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6282 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là bài học cảnh giác đối với kẻ thù, đồng thời giải thích nguyên nhân của việc mất nước Âu Lạc trong lịch sử.
 • Nguồn: https://truyendangian.com/truyen-an-duong-vuong-va-mi-chau-trong-thuy/

Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy – Truyện Cổ Tích

 • Tác giả: truyencotich.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5977 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1605 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2197 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Sau khi An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thần Kim Quy cho An Dương Vương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ có được cái …
 • Nguồn: https://truyencotich.vn/truyen-co-tich/co-tich-viet-nam/truyen-thuyet-my-chau-trong-thuy.html

[SGK Scan] Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6164 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (837 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9840 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nắm được đặc trưng cơ bản của truyền thuyết qua việc tìm hiểu một tác phẩm cụ thể kể về thành Cổ Loa, mối tình Mị Châu – Trọng Thuỷ và nguyên nhân mất nước …
 • Nguồn: https://sachgiaibaitap.com/sach_giao_khoa/truyen-duong-vuong-va-mi-chau-trong-thuy/

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4998 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9250 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8172 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy giải thích nguyên nhân mất nước Âu Lạc và nêu lên bài học lịch sử về việc giữ nước, tinh thần cảnh giác với kẻ thù …
 • Nguồn: https://vndoc.com/truyen-an-duong-vuong-va-mi-chau-trong-thuy-136550

Mị Châu – Trọng Thuỷ [Truyện kể năm 1960] – Thế giới cổ tích

 • Tác giả: thegioicotich.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (836 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9905 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1318 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy … Mị Châu – Trọng Thủy là bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa việc …
 • Nguồn: https://thegioicotich.vn/mi-chau-trong-thuy/

Mỵ Châu – Trọng Thủy hay là truyện nỏ thần | Nguyễn Đổng Chi

 • Tác giả: www.sachhayonline.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1149 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9353 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1593 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Vua An Dương Vương lại là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc kinh doanh và phòng thủ đất nước, -“Phải có một tòa thành …
 • Nguồn: https://www.sachhayonline.com/tua-sach/kho-tang-truyen-co-tich-viet-nam/my-chau-trong-thuy-hay-la-truyen-no-than/1857
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top truyện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button