Top kiến thức

Top 7 nguyên lý le chatelier

Bạn đang xem: Top 7 nguyên lý le chatelier Tại Website icrbo2018.org

Giới thiệu về chủ đề: nguyên lý le chatelier

Khi bất kỳ hệ thống nào ở trạng thái cân bằng trong một thời gian dài bị thay đổi nồng độ, nhiệt độ, thể tích, hoặc áp suất, thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh phần nào để chống lại những hiệu ứng của sự thay đổi và một trạng thái cân bằng mới được thiết lập.

Thông tin về chủ đề: nguyên lý le chatelier

Mô tả
Nguyên lý Le Chatelier, còn được gọi là Nguyên lý chuyển dịch cân bằng, được sử dụng để dự đoán những kết quả của một hay nhiều sự thay đổi trong điều kiện phản ứng lên các cân bằng hóa học. Wikipedia

Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier – Tài liệu học tập

 • Tác giả: kkhtn.duytan.edu.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7929 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7565 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6375 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 11 thg 11, 2020 — – Những hệ có thể tích không đổi, nguyên lí Le Chatelier mới được áp dụng chặt chẽ. – Chỉ có thay đổi nhiệt độ mới làm giá trị của hằng số cân …
 • Nguồn: https://kkhtn.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/110/3154/nguyen-li-chuyen-dich-can-bang-le-chatelier

Định nghĩa nguyên tắc của Le Chatelier – EFERRIT.COM

 • Tác giả: vi.eferrit.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4742 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (386 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4900 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên lý của Le Chatelier là nguyên tắc khi áp lực được áp dụng cho hệ thống hóa học ở trạng thái cân bằng , trạng thái cân bằng sẽ dịch chuyển để giảm bớt …
 • Nguồn: https://vi.eferrit.com/djinh-nghia-nguyen-tac-cua-le-chatelier/

Cân bằng hóa học, Sự chuyển dịch cân bằng hóa … – hayhochoi

 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4123 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3771 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9841 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 13 thg 12, 2019 — Nguyên lý Lơ Satơliê (Le Chatelier) xét sự chuyển dịch cân bằng hóa học được phát biểu như thế nào? Các yếu tố nhiệt độ, nồng độ, …
 • Nguồn: https://hayhochoi.vn/can-bang-hoa-hoc-su-chuyen-dich-can-bang-hoa-hoc-nguyen-ly-lo-satolie-le-chatelier-hoa-10-bai-38.html

Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (385 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6752 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2670 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê (Le Chatelier) xét sự chuyển dịch cân bằng hóa học được phát biểu như thế nào? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đang thắc mắc.
 • Nguồn: https://toploigiai.vn/nguyen-ly-chuyen-dich-can-bang-lo-satolie

Nguyên lý Le Chatelier là gì? Chi tiết về Nguyên lý … – Ladigi.vn

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8619 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3043 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8509 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên lý Le Chatelier mô tả những phản ứng định tính của một hệ thống do một sự thay đổi tức thời các điều kiện bên ngoài gây ra. Sự thay đổi này ngay lập tức …
 • Nguồn: https://ladigi.vn/nguyen-ly-le-chatelier-la-gi-chi-tiet-ve-nguyen-ly-le-chatelier-moi-nhat-2021

Nguyên tắc của Le Chatelier trong những gì liên quan và ứng …

 • Tác giả: vi.thpanorama.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3097 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5924 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2329 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nguyên tắc của Le Chatelier mô tả phản ứng của một hệ thống cân bằng để chống lại các tác động gây ra bởi một tác nhân bên ngoài.
 • Nguồn: https://vi.thpanorama.com/articles/qumica/principio-de-le-chatelier-en-qu-consiste-y-aplicaciones.html

Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học, Sự chuyển dịch cân bằng …

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8239 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5082 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2956 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 17 thg 1, 2022 — Nguyên lý Lơ Satơliê (Le Chatelier) xét sự chuyển dịch cân bằng hóa học được phát biểu như thế nào? Các yếu tố nhiệt độ, nồng độ, …
 • Nguồn: https://thptsoctrang.edu.vn/hoa-10-bai-38-can-bang-hoa-hoc-su-chuyen-dich-can-bang-hoa-hoc-nguyen-ly-lo-satolie-le-chatelier/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button