Top kiến thức

Top 7 can you spell your name

Bạn đang xem: Top 7 can you spell your name Tại Website icrbo2018.org

Hỏi cách đánh vần tên và cách trả lời » Bài giảng » » Phần 1

 • Tác giả: www.tienganh123.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2937 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9517 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8700 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: How do you spell your name? R-E-N-E-E.
 • Nguồn: https://www.tienganh123.com/tieng-anh-lop3-unit2-lecture/17631-hoi-cach-danh-van-ten-va-cach-tra-loi.html

How do you spell your name? dịch và trả lời. câu hỏi 127804

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9617 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3464 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4732 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2 thg 12, 2019 — How do you spell your name? dịch là:Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào? TL: my name manh,i can spell it (M-A-N-H).
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/127804

How do you spell your name – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9049 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3458 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5448 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1. What’s your name ? – My name’s Dung. 2. How do you spell your name ? – D-U-N-G , Dung.
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/108539720833.html

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 3 How do you spell your …

 • Tác giả: alokiddy.com.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5830 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8550 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2003 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 14 thg 9, 2017 — Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 3 How do you spell your name giúp trẻ biết cách hỏi người khác cách đánh vần tên và luyện giao tiếp …
 • Nguồn: https://alokiddy.com.vn/day-tre-ngu-phap-tieng-anh-n/on-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-1-unit-3-how-do-you-spell-your-name-ct1624

How do you spell your name? – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7419 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7830 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7070 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: => My name is Giang. 2, How do you spell your name? => G-I-A-N-G. 3, How old are you? => I’m ten years old …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=56278&q=How%20do%20you%20spell%20your%20name%3F

How do you spell your name? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8955 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2565 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (911 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi “How do you spell your name” cùng với kiến thức mở rộng về Bảng chữ cái Tiếng Anh và phiên âm quốc tế chi tiết …
 • Nguồn: https://toploigiai.vn/how-do-you-spell-your-name

Unit 2 Lesson 2 (trang 14-15 Tiếng Anh 3) – Sachgiaibaitap.com

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1925 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4360 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3043 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: My name’s Linda. b) How do you spell your name? L-I-N-D-A. Hướng dẫn dịch: a) Bạn tên là gì? Mình tên là …
 • Nguồn: https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/hoc-tot-tieng-anh-lop-3-unit-2-lesson-2-trang-14-15-tieng-anh-3/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button