Top kiến thức

Top 29 một kim nam châm ở trạng thái

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2303 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9070 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3926 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 29 thg 5, 2020 — Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào.
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/410990/mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt … – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3545 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (212 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5120 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thể nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đặt tại.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien-no-co-th-584097

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không … – Cungthi.online

 • Tác giả: cungthi.online
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8967 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3072 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4588 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nắm tại: …
 • Nguồn: https://cungthi.online/cau-hoi/mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-ch-129005.html

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đ… – CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6572 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5906 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7959 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nắm tại.
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/97o6q3kg-mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien-no-co-the-nam-can-bang-theo-bat-cu-phuong-nao-kim-nam-cham-nay-dang-nam.html

Một kim nam châm ở trạng thái tự do … – Trắc nghiệm Online

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (923 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3365 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4413 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nắm tại.
 • Nguồn: https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/cau-hoi-mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien-no-co-the-nam-can-bang-143667.html

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không … – Hoctap247.com

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1009 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6682 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (137 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nắm tại …
 • Nguồn: https://hoctap247.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/585279-mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien-no-co-the-nam-can-bang-theo-bat-cu-phuong-nao-kim-nam-cham-nay-dang-nam.html

Một kim nam châm ở trạng thái tự do … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5769 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5534 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (733 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 31 thg 8, 2020 — Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm …
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/497963/mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien-no

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8063 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3667 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3463 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương…
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/mot-kim-nam-cham-o-trang-thai-tu-do-khong-dat-gan-cac-nam-cham-va-dong-dien-no-co-the-nam-can-bang-theo-bat-cu-phuong-nao-kim-nam-cham-nay-dang-nam.311583282250

Vật lí – [Lý 11] Giúp mình câu hỏi về nam châm?

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1155 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9078 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5611 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 7 thg 5, 2017 — Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thể nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm …
 • Nguồn: https://diendan.hocmai.vn/threads/ly-11-giup-minh-cau-hoi-ve-nam-cham.615615/

Bài 22. Tác dụng từ của dòng diện – từ trường – SureTEST

 • Tác giả: suretest.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6515 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5632 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6049 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm (gọi là nam châm thử) được đặt tự do trên trục thẳng đứng, … Đó là thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, …
 • Nguồn: https://suretest.vn/cung-co/bai-22-tac-du%CC%A3ng-tu-cu%CC%89a-dong-dien-tu-truong-6698.html

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1550 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6561 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1313 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì cực Bắc của kim nam châm sẽ bị hút về phía cực Nam của thanh nam châm. – Đổi đầu một trong hai nam châm rồi …
 • Nguồn: https://suretest.vn/cung-co/bai-21-nam-cham-vinh-cuu-6697.html

Tại sao để một kim nam châm tự do thì nó luôn chỉ theo …

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3027 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (407 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (827 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thanh nam châm có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần nó, … công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong …
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-11/tai-sao-de-mot-kim-nam-cham-tu-do-thi-no-luon-chi-theo-huong-xac-dinh-nhung-khi-dat-gan-mot-thanh-na-faq379013.html

Bài C5 trang 62 SGK Vật lí 9 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4446 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4105 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4289 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lời giải chi tiết. Đó là thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng cân bằng, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc. (Dù ta có quay kim nam …
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/c5-trang-62-sgk-vat-li-lop-9-c60a7654.html

Mục III – Phần A – Trang 65 Vở bài tập Vật lí 9 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8912 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5718 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5670 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc. Xoay kim nam châm một góc xoay nào đó, khi cân bằng, …
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/giai-trang-65-vo-bai-tap-vat-li-9-muc-iii-a58293.html

Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ rằng xung …

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3719 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4955 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (186 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc. Xoay kim nam châm một góc xoay nào đó, …
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/thi-nghiem-nao-da-lam-voi-nam-cham-chung-to-rang-xung-quanh-trai-dat-544425.html

Dùng nam châm thử ta có thể biết được? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7468 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8094 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5615 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 29 thg 12, 2022 — Biểu hiện của không giữ chữ tín là Hứa suông, Buôn bán… Chất làm bình chứa phải ở thể rắn vì. Trạng thái rắn là một trong ba trạng thái thường …
 • Nguồn: https://luathoangphi.vn/dung-nam-cham-thu-ta-co-the-biet-duoc/

Nam châm – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6828 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1746 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1512 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nam châm là một vật liệu hoặc vật thể tạo ra từ trường. … Chúng bao gồm các nguyên tố sắt, niken và coban và hợp kim của chúng, một số hợp kim của kim …
 • Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_ch%C3%A2m

Giải Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3268 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2872 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (623 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc. Xoay kim nam châm một góc xoay nào đó, khi cân bằng, …
 • Nguồn: https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-vat-li-lop-9-bai-22-tac-dung-tu-cua-dong-dien-tu-truong/

Trắc nghiệm Vật lí 11, bài 19: Từ trường

 • Tác giả: test.baikiemtra.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7060 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (294 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3840 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu 9: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang …
 • Nguồn: https://test.baikiemtra.com/vat-li/trac-nghiem-vat-li-11-bai-19-tu-truong-705.html

Treo một kim nam châm thử gần ống dây có dòng điện chạy …

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2578 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8079 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6852 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Treo một kim nam châm thử gần ống dây có dòng điện chạy qua (hình dưới ). Quan sát hiện tượng và chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-89781

C5 trang 62 sgk Lý lớp 9, Thí nghiệm nào đã làm với nam …

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3342 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3663 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (151 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Đó là thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc. Bài trướcC3 trang 61 sgk Lý 9, Một kim nam châm ( …
 • Nguồn: https://baitapsgk.com/lop-9/vat-ly-lop-9/c5-trang-62-sgk-vat-li-lop-9-thi-nghiem-nao-da-lam-voi-nam-cham-chung-to-rang-xung-quanh-trai-dat-co-tu-truong.html

VẬT LÍ Flashcards – Quizlet

 • Tác giả: quizlet.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4628 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7645 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4786 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Lực nào sau đây không phải lực từ? A. Lực Trái Đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái …
 • Nguồn: https://quizlet.com/vn/591612994/vat-li-flash-cards/

Trắc nghiệm vật lí 7 chân trời sáng tạo Bài 19: từ trường

 • Tác giả: kenhgiaovien.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3275 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (796 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (172 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: C. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc – Nam. … C. Đặt nam châm chữ U ở trạng thái tự do. D. Đặt nam châm dạng vòng ở trạng thái tự do …
 • Nguồn: https://kenhgiaovien.com/tai-lieu/trac-nghiem-vat-li-7-chan-troi-sang-tao-bai-19-tu-truong

Trắc nghiệm vật lí 7 kết nối tri thức Bài 19: từ trường

 • Tác giả: kenhgiaovien.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8288 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3469 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3022 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. Nếu cực bắc của một nam châm hút một thanh sắt thì cực nam của thanh nam châm đẩy … C. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc – Nam.
 • Nguồn: https://kenhgiaovien.com/tai-lieu/trac-nghiem-vat-li-7-ket-noi-tri-thuc-bai-19-tu-truong

đề cương hk2 lí 11 B – vat li 11 – Chương IV: TỪ TRƯỜNG Bài …

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6432 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (877 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9618 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nắm tại …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-hue/luat-kinh-te/de-cuong-hk2-li-11-b-vat-li-11/42484000

Từ trường là gì? Tính chất? Quy tắc nắm bàn tay phải là gì?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8376 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9292 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5597 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 17 thg 11, 2022 — Một kim nam châm nhỏ được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục … Nam châm trong trạng thái cân bằng sẽ luôn chỉ theo hướng Nam …
 • Nguồn: https://luatduonggia.vn/tu-truong-la-gi-tinh-chat-quy-tac-nam-ban-tay-phai-la-gi/

ôn tập lý thuyết chương 4 từ trường | Physics Quiz – Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (643 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4762 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (609 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng … Trong thực tế nam châm luôn chỉ có hai cực, một cực là cực Bắc kí hiệu là N, …
 • Nguồn: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3eb9d62cc7cd001d2c6bd0/on-tp-l-thuyt-chng-4-t-trng

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4316 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (871 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4183 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Điều này chỉ đúng khi kim nam châm nằm cân bằng ở trạng thái tự do. … Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất, đó là các cực của nam châm.
 • Nguồn: https://toploigiai.vn/nhan-dinh-nao-sau-day-khong-dung-ve-nam-cham

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường – Google Sites

 • Tác giả: sites.google.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4832 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6870 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4803 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc. Bài C6 (trang 62 SGK Vật Lý 9): Tại một điểm trên …
 • Nguồn: https://sites.google.com/site/studyforourfuture/lop-9/mon-vat-li/bai-22-tac-dung-tu-cua-dong-dien—tu-truong
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button