Top kiến thức

Top 29 giải công nghệ 10 bài 52

Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9905 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1663 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8881 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để học tốt Công nghệ lớp 10, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh hay nhất, …
 • Nguồn: https://vietjack.com/giai-bai-tap-cong-nghe-10/bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh.jsp

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 52: Thực hành: Lựa …

 • Tác giả: vndoc.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9044 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2208 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5599 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh được VnDoc sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em …
 • Nguồn: https://vndoc.com/giai-bai-tap-sgk-cong-nghe-lop-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-135681

Giải Bài 52 Công nghệ 10: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh …

 • Tác giả: tailieu.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6052 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3186 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7490 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giải Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm giải quyết các câu hỏi tình huống thông qua trả lời các câu hỏi bài tập SGK và lý thuyết …
 • Nguồn: https://tailieu.com/giai-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-a34323.html

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8666 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4228 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3840 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu 2 trang 162 Công nghệ 10: Theo em, chị H và anh T lựa chọn cơ hội kinh doanh có phù hợp với khả năng hay không? Lời giải: Có vì nhu cầu sử dụng hoa ở thị xã …
 • Nguồn: https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-cong-nghe-lop-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh/

Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (872 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1054 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8812 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu 1 trang 162 Công nghệ 10: Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T. Trả lời: – Việc khởi nghiệp của chị H và anh T rất thành công do …
 • Nguồn: https://haylamdo.com/giai-bai-tap-cong-nghe-lop-10/bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh.jsp

Soạn Công nghệ 10: Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh …

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9756 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9557 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9986 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh | Giải bài tập Công nghệ 10 hay nhất. … Soạn Công nghệ 10 ngắn nhất Sách mới (KNTT, CTST, CD): Bài 52.
 • Nguồn: https://toploigiai.vn/soan-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh

Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8754 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4369 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7148 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1.1.3. Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh: · Bước 1: Xác định loại hàng hóa ,dịch vụ · Bước 2: Xác định đối tượng khách hàng · Bước 3: Xác định khả năng và nguồn …
 • Nguồn: https://hoc247.net/cong-nghe-10/bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-l6581.html

Trả Lời Câu Hỏi Sgk Công Nghệ 10 Bài 52

 • Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4677 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3900 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6797 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 7, 2021 — Hướng dẫn giải Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm giải quyết các câu hỏi tình huống thông qua trả lời các câu hỏi …
 • Nguồn: https://pgdtxhoangmai.edu.vn/tra-loi-cau-hoi-sgk-cong-nghe-10-bai-52/

Giải công nghệ 10 bài 52: thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: evbn.org
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1166 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3871 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3425 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Trả lời câu hỏi sgk công nghệ 10 bài 52 … Câu 1 trang 162 Công nghệ 10: Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T. … Lời giải: Việc khởi …
 • Nguồn: https://evbn.org/giai-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-1657249351/

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh – Sách Giáo …

 • Tác giả: bookgiaokhoa.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4176 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5450 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2321 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10 – Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh – Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online PDF – Sách Giáo Khoa Lớp 1, 2, …
 • Nguồn: https://bookgiaokhoa.com/story/sach-giao-khoa-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh/

giải quyết tình huống bài 52 thực hành lựa chọn cơ hội kinh …

 • Tác giả: 123docz.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6521 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1669 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5406 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm giải quyết tình huống bài 52 thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh công nghệ lớp , giai quyet tinh huong bai 52 thuc hanh lua chon co hoi kinh doanh …
 • Nguồn: https://123docz.net/timkiem/gi%E1%BA%A3i+quy%E1%BA%BFt+t%C3%ACnh+hu%E1%BB%91ng+b%C3%A0i+52+th%E1%BB%B1c+h%C3%A0nh+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+c%C6%A1+h%E1%BB%99i+kinh+doanh+c%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87+l%E1%BB%9Bp+10.htm

Công nghệ 10 Bài 52 (Lý thuyết và trắc nghiệm): Thực hành

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5913 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8062 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9216 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 15 thg 10, 2022 — Vì phù hợp với điều kiện về chuyên môn, đất trồng và nguồn vốn. Giải thích: Chị H kinh doanh hoa ở tình huống 1 trong bài thực hành lựa chọn cơ …
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/tai-lieu/35108/cong-nghe-10-bai-52-ly-thuyet-va-trac-nghiem-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: baigiang.violet.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7023 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4521 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9080 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Các bài giảng về nội dung Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh trong chương trình Công nghệ 10.
 • Nguồn: https://baigiang.violet.vn/lesson/thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-1377-52.html

Giáo án Công nghệ 10 bài 52 Thực hành – Lựa chọn cơ hội …

 • Tác giả: www.onluyen.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2868 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3348 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6647 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giáo án Công nghệ 10 bài 52 Thực hành – Lựa chọn cơ hội kinh doanh là tài liệu được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử dành cho quý thầy cô tham.
 • Nguồn: https://www.onluyen.vn/giao_an/giao-an-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh/

Trần Ngọc Đệ – Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: thuviengiaoan.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8089 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4200 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8231 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giáo án môn Công nghệ khối 10 – Trần Ngọc Đệ – Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh. I/ MỤC TIÊU: 1-Kiến thức: -Củng cố được kíên thức đã học.
 • Nguồn: https://thuviengiaoan.vn/giao-an/giao-an-mon-cong-nghe-khoi-10-tran-ngoc-de-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-82319/

Giải Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh …

 • Tác giả: giaoanxanh.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (6624 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7766 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1534 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm giải quyết các câu hỏi tình huống thông qua trả lời các câu hỏi bài tập SGK và …
 • Nguồn: https://giaoanxanh.com/tai-lieu/giai-cong-nghe-10-bai-52:-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh

Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4206 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9865 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (219 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Ngoài ra chất thải của ngan và lợn được ủ kĩ và bón cho cây trong vườn, nhờ vậy mà thu nhập nghề vườn cũng tăng, đồng thời cũng bảo vệ được môi trường. 2. Giải …
 • Nguồn: https://hoctapsgk.com/bai-viet/3753-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh

Top 4 soạn công nghệ 10 bài 52 mới nhất năm 2022

 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (853 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (707 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8019 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giải Công Nghệ 10 Bài 52: Thực Hành Lựa Chọn Cơ Hội Kinh Doanh. Tác giả: vietjack.com. Ngày đăng: 08/07/2020 06:29 PM. Đánh …
 • Nguồn: https://laodongdongnai.vn/top-4-soan-cong-nghe-10-bai-52-moi-nhat-nam-2022-1675163125/

Câu hỏi trắc nghiệm bài 52 Công nghệ lớp 10 – Doctailieu.com

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3567 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3811 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (887 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 52 gồm các câu hỏi về thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.
 • Nguồn: https://doctailieu.com/trac-nghiem/bo-de-%E2%80%8Btrac-nghiem-cong-nghe-10-bai-52-643

Thực Hành Lựa Chọn Cơ Hội Kinh Doanh # Top 4 View

 • Tác giả: 2atlantic.edu.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2453 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5401 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1672 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thông tin, hình ảnh, video clip về Công Nghệ 10 Bài 52: Thực Hành Lựa Chọn … từ giai đoạn đầu tiên của bào thai và quá trình phát triển cơ thể sinh vật.
 • Nguồn: https://2atlantic.edu.vn/cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh/

Giải sgk Công nghệ 10 – Cánh Diều – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8087 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4913 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6713 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Với soạn, giải bài tập Công nghệ 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn đầy đủ cả hai bộ sách Trồng trọt và Thiết kế chương trình sách mới sẽ giúp học sinh dễ dàng …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cong-nghe-10-cd/giai-sgk-cong-nghe-10-cd

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 52 Thực hành lựa chọn cơ hội …

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5883 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6960 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1452 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu 5 : Những rủi ro nào có thể xuất hiện trong kinh doanh ? … Lời giải có ở chi tiết câu hỏi nhé! (click chuột vào câu hỏi). Lớp 10.
 • Nguồn: https://hoctap247.com/de-thi-kiem-tra/2198-trac-nghiem-cong-nghe-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh.html

Bài tập Công nghệ 10 bài 52 tr163 – Công nghệ Lớp 10 – Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5730 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8579 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1598 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 29/03/2021 20:54:37. Công nghệ – Lớp 10. Bài tập Công nghệ 10 bài 52 tr163. Công nghệ 10 bài 52 tr163 ko lấy lời giải trên mạng
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/615189/bai-tap-cong-nghe-10-bai-52-tr163

Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 10 – BaiTap.me

 • Tác giả: baitap.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5642 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (604 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1658 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu 2 Trang 93 SGK Hình học 10 · Bài 9 Trang 11 SGK Vật lí 10 · Skills – Review 4 Tiếng Anh 10 mới · Câu 5 trang 115 SGK GDCD 10 …
 • Nguồn: https://baitap.me/cau-1-trang-152-sgk-cong-nghe-10_3438

Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10 – BAIVIET.COM

 • Tác giả: baiviet.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6470 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9159 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8195 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 4 thg 5, 2022 — Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.
 • Nguồn: https://baiviet.com/giai-cau-sgkbt/giai-cau-hoi-9-trang-163-sgk-cong-nghe-lop-10/

Bài 9. Giống cây trồng trang 50, 51, 52 SGK Công nghệ 10 …

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3252 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7042 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1957 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài 9. Giống cây trồng trang 50, 51, 52 SGK Công nghệ 10 Cánh diều. Em hãy giải thích câu tục ngữ “Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa” Hãy nhận xét về: 1.Sự.
 • Nguồn: https://hoctot.nam.name.vn/giai-cong-nghe-lop-10-bai-9-trang-50-51-52-sgk-canh-dieu-a109847.html

Top 10 tình huống công nghệ 10 2022 – Thả Rông

 • Tác giả: tharong.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9405 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (193 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7839 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 52. Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10. Bài 52: Thực …
 • Nguồn: https://tharong.com/toplist-top-10-tinh-huong-cong-nghe-10-2022

Thực hành trang 56 Công nghệ 10 Kết nối tri thức

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5344 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8227 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1781 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 6 thg 12, 2022 — Xem thêm các bài giải Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: Câu hỏi mở đầu trang 52 Công nghệ 10: Hình 9.1 thể hiện một vật …
 • Nguồn: https://toptailieu.vn/bai-viet/9393/thuc-hanh-trang-56-cong-nghe-10-ket-noi-tri-thuc-svl6w

Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1408 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8150 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5960 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh, môn Công nghệ, lớp 10.
 • Nguồn: https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh.3450

Video giải công nghệ 10 bài 52

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button