Top kiến thức

Top 10 thị tộc bộ lạc bộ tộc dân tộc

Khác nhau giữa thị tộc, bào tộc, bộ tộc, sắc tộc, dân tộc

 • Tác giả: khacnhaugiua.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2300 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4895 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4681 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 20 thg 8, 2022 — Bộ tộc là cộng đồng dân cư được hình thành liên kết từ nhiều bộ lạc và liên minh các bộ lạc trên cùng một vùng lãnh thổ nhất định. Một tổ chức …
 • Nguồn: https://khacnhaugiua.vn/su-khac-nhau-giua-thi-toc-bao-toc-bo-toc-sac-toc-dan-toc/

Thị tộc là gì? Đặc điểm cơ bản của chế độ thị tộc là gì?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8660 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8135 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7430 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 25 thg 11, 2022 — Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi. Giữa các thị tộc trong bộ lạc thường …
 • Nguồn: https://luatminhkhue.vn/thi-toc-la-gi.aspx

Các hình thức cộng đồng người trong lịch sử – LyTuong.net

 • Tác giả: lytuong.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3139 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2465 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3425 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 18 thg 12, 2021 — 1. Thị tộc. Thị tộc là một hình thức cộng đồng người cơ bản trong thời kỳ nguyên thủy. · 2. Bộ lạc. Bộ lạc là một cộng đồng người lớn hơn so với …
 • Nguồn: https://lytuong.net/cac-hinh-thuc-cong-dong-nguoi-trong-lich-su/

Phân biệt các hình thức tổ chức cộng đồng: thị tộc, bộ – Studocu

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1700 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9498 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3370 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: diễn ra thì hình thức thị tộc là tự nhiên và cần thiết vì quan hệ huyết thống tạo. sức mạnh liên kết những cá nhân làm cho cộng đồng người trong xã hội …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing/chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc/phan-biet-cac-hinh-thuc-to-chuc-cong-dong/31704322

Các hình thức cộng đồng người trước khi hình thành dân tộc

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9075 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2538 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4059 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bộ lạc là cộng đồng bao gồm những thị tộc có quan hệ cùng huyết thống hoặc các thị tộc có quan hệ hôn nhân liên kết với nhau. Bộ lạc là hình thức cộng đồng …
 • Nguồn: https://cuuduongthancong.com/atc/1786/cac-hinh-thuc-cong-dong-nguoi-truoc-khi-hinh-thanh-dan-toc

Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử – Kipkis

 • Tác giả: vi.kipkis.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4057 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5632 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5011 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 14 thg 8, 2016 — 1. Thị tộc · 2. Bộ lạc · 3. Bộ tộc · 4. Dân tộc.
 • Nguồn: https://vi.kipkis.com/Nh%E1%BB%AFng_h%C3%ACnh_th%E1%BB%A9c_c%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_trong_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD

Bộ lạc – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3465 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6134 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8071 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bộ lạc nguyên thủy là tập hợp dân cư được tạo thành từ nhiều thị tộc do có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân liên kết với nhau, trong đó có một thị …
 • Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_l%E1%BA%A1c

Thị tộc – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7090 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6742 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4689 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thị tộc (còn gọi là gia tộc hay dòng tộc) (dưới một hình thức nào đó nó còn là “bè phái”, “phe cánh”, tiếng Anh: Clan) là hình thức cộng đồng xã hội đầu …
 • Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_t%E1%BB%99c

Thị tộc và bộ lạc | SGK Lịch sử lớp 10 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7529 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4289 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2190 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Thị tộc và bộ lạc … – Là nhóm người cùng chung sống, gồm 2-3 thế hệ già trẻ có chung dòng máu (những người “cùng họ”). – Con cháu có thói quen tôn kính lớp ông …
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/thi-toc-va-bo-lac-c85a11642.html

Bộ tộc là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8512 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2720 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (928 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 24 thg 5, 2022 — Mỗi bộ tộc có tên riêng và đặc điểm kinh tế, văn hóa riêng. Khác với bộ lạc và thị tộc, bộ lạc có lãnh thổ tương đối ổn định, dân cư đa dạng và …
 • Nguồn: https://luathoangphi.vn/bo-toc-la-gi/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button