Top kiến thức

Top 10 the best solution was thought of by sally

The best solution was thought of by the monitor. – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (257 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6618 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2634 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. The monitor came up with the best solution. B. The monitor was good with the best solution. C. No one could solve the problem except the monitor.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/the-best-solution-was-thought-of-by-the-monitor-177587

The best solution was thought of by the monitor – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3889 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9740 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9042 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: The best solution was thought of by the monitor. A. The monitor was good with the best solution. B. No one could solve the problem except the monitor.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/the-best-solution-was-thought-of-by-the-monitor-2/

1 i burst into tears when i heard the bad newsI broke … – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9918 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9376 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4839 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2 The best solution was thought of by Sally Sally came up . … 1. right now , I am watching tv . tomorrow at this time , I [ watch ] ………. tv as well.
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/188709498966.html

Trung Tâm Ngoại Ngữ E3 | Facebook

 • Tác giả: vi-vn.facebook.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1819 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9635 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (588 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 24 thg 6, 2013 — 1.Every one heard about the news before I did. · 2. They are getting someone to mend the windows · 3. The best solution was thought of by Sally · 4 …
 • Nguồn: https://vi-vn.facebook.com/NgoaiNguE3/posts/c%E1%BA%A5u-tr%C3%BAc-vi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%A1i-c%C3%A2u-sao-cho-%C4%91%E1%BB%93ng-ngh%C4%A9a1every-one-heard-about-the-news-before-i/501432963258062/

CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU SAO CHO… – Trung Tâm Ngoại …

 • Tác giả: www.facebook.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3694 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2049 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3299 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: The best solution was thought of by Sally ->SALLY CAME up with the best solution. (Phương án tốt nhất được nghĩ ra bởi Sally=> Sally đã tìm ra được phương …
 • Nguồn: https://www.facebook.com/NgoaiNguE3/posts/c%E1%BA%A5u-tr%C3%BAc-vi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%A1i-c%C3%A2u-sao-cho-%C4%91%E1%BB%93ng-ngh%C4%A9a1every-one-heard-about-the-news-before-i/501432963258062/?locale=vi_VN

1 i burst into tears when i heard the bad newsI broke … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8037 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (446 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3109 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2 The best solution was thought of by Sally … A. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 1. He was writing to his friend when …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/1-i-burst-into-tears-when-i-heard-the-bad-newsi-broke-cry-when-i-heard-the-bad-news2-the-best-solution-was-thought-of-by-sa.188709498966

Grammar 19 Phrasal verbs 1 Flashcards – Quizlet

 • Tác giả: quizlet.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4583 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8873 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1396 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: The best solution was thought of by Sally. came. Sally …………………….the best solution. Sally came up with the best solution.
 • Nguồn: https://quizlet.com/103711946/grammar-19-phrasal-verbs-1-flash-cards/

Sentence Transformation Olympic 2017 part 1 – Quizlet

 • Tác giả: quizlet.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7349 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6606 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5774 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: His efforts to find a solution didn’t deserve such savage criticism. He shouldn’t … The best solution was thought of by Sally. Sally came.
 • Nguồn: https://quizlet.com/vn/360989309/sentence-transformation-olympic-2017-part-1-flash-cards/

[ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng …

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3535 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5199 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7750 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 16 thg 10, 2021 — The best solution was thought of by Sally. (came) _______Sally came up with the best solution___. 9. You should consider the fact that he …
 • Nguồn: https://diendan.hocmai.vn/threads/on-chuyen-hsg-tinh-luyen-tu-vung-va-ngu-phap-nang-cao.827953/page-3

CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU (DỄ) ANSWER KEY TEST 1 She …

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (488 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3357 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2201 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Suppose they don’t grant him his right to see a lawyer? … Although it took three hours to get there, we all thought it had been worth it. 19.
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-noi-vu-ha-noi/tieng-anh-b2/answer-key-de-adadad/25999628
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button