Top kiến thức

Top 10 số đồng phân bậc 1 của c4h11n

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là 8 3 2 4

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7464 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5147 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3146 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Chọn đáp án D. Bậc của amin bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon. ⇒ Amin bậc 1 phải chứa –NH2. ⇒ Các đồng …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/70089/so-dong-phan-amin-bac-1-cua-cong-thuc-c4h11n-la-8-3-2-4

Công thức cấu tạo của C 4 H 11 N và gọi tên – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4345 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7874 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3872 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Công thức cấu tạo của C4H11N và gọi tên | Đồng phân của C4H11N và gọi, CH3 – CH(CH3)CH2NH2, 2 – metylpropan – 1- amin ; Công thức cấu tạo của C4H11N và gọi tên | …
 • Nguồn: https://vietjack.com/phan-ung-hoa-hoc/cong-thuc-cau-tao-cua-c4h11n-va-goi-ten.jsp

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là: – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9541 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7753 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1261 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là: A. 8. B. 3. C. 4. D. 2. Đáp án C.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/so-dong-phan-amin-bac-1-cua-cong-thuc-c4h11n-la-653447

Công thức cấu tạo của C4H11N và gọi tên – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3350 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9422 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4487 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C4H11N và gọi tên đúng các đồng phân của C4H11N tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cong-thuc-cau-tao-cua-c4h11n-va-goi-ten-dong-phan-cua-c4h11n-va-goi-te-64927.html

Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C4H11N là 8

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9697 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7086 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8502 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải: Viết đầy đủ các công thức cấu tạo của amin bậc 1, 2, 3. Giải chi tiết: Amin bậc 1: CH …
 • Nguồn: https://luyentap247.com/hoi-dap/so-dong-phan-amin-ung-voi-cong-thuc-phan-tu-c4h11n-la-8/

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là: – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5051 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9132 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4664 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là: … CH3NHCH3, C6H5NH2 (Anilin),NH3 · Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon, thu được …
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-so-dong-phan-amin-bac-1-cua-cong-thuc-c4h11n-la–31672.html

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là:A. 2 B. 3 …

 • Tác giả: loga.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4339 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (460 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4856 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Các đồng phân bậc 1 của C4H11N: CH3-CH2-CH2-CH2NH2. CH3-CH2-CHNH2-CH3. (CH3)2CH-CH2NH2. (CH3)3C-NH2. Vote (0) Phản hồi (0) 3 năm trước …
 • Nguồn: https://loga.vn/hoi-dap/so-dong-phan-amin-bac-1-cua-cong-thuc-c4h11n-la-a-2-b-3-c-4-d-8-117579

Top 15+ C4h11n Có Bao Nhiêu Amin Bậc 1 2 3 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3629 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3821 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8447 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 10.Số đồng Phân Amin Bậc 1 Của Công Thức C4H11N Là: 8 3 … Hướng dẫn giải. Chọn đáp án D. Bậc của amin bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc …
 • Nguồn: https://truyenhinhcapsongthu.net/top/c4h11n-co-bao-nhieu-amin-bac-1-2-3/xb0XivSN

Công thức cấu tạo của C 4 H 11 N và gọi tên – Haylamdo

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8426 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2333 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5762 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Công thức cấu tạo của C4H11N và gọi tên | Đồng phân của C4H11N và gọi tên – Tổng hợp toàn bộ phương trình … Amin C4H11N có 4 đồng phân amin bậc 1, cụ thể: …
 • Nguồn: https://haylamdo.com/phan-ung-hoa-hoc/cong-thuc-cau-tao-cua-c4h11n-va-goi-ten.jsp

C4H11N có số đồng phân amin bậc một và bậc hai lần lượt là

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7544 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7696 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6658 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Amin bậc 1: CH3-CH2-CH2-CH2-NH2. CH3-CH2-CH(NH2)-CH3. CH3-CH(CH3)-CH2-NH2. CH3-C(CH3)(NH2)-CH3. Amin bậc 2:.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/c4h11n-co-so-dong-phan-amin-bac-mot-va-bac-hai-lan-luot-la/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button