Top kiến thức

Top 10 một gen có chiều dài 3570

Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5863 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8893 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7368 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-13311

Một gen có chiều dài 3570A Số nuclêôtit mỗi loại của gen là …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8756 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5538 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1166 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 5 thg 3, 2020 — Một gen có chiều dài 3570 A° và số tỉ lệ A+TG+X=0,5.Số nuclêôtit mỗi loại của gen là A. A=T=350;G=X=700 B. A=T=1000;G=X=500 C. A=T=250 …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/177494/mot-gen-co-chieu-dai-3570a-so-nucleotit-moi-loai-cua-gen-la-va-ti-le

[LỜI GIẢI] Một gen có chiều dài 3570 A0 và số nuclêôtit loại …

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1161 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3931 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1249 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một gen có chiều dài 3570 A0 và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 20%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là. A. A = T = 420; G = X = 630.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/mot-gen-co-chieu-dai-3570-a0-va-so-nucleotit-loai-adenin-loai-a-chiem-20-so-nucleotit-moi-loai-c/

Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9594 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1899 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3636 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen. · A. 210 · B. 119 · C. 105 · D. 238 · Đáp án C. Số nu của gen là: N = 3570×23.4 3570 × 2 3 . 4 = 2100 …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cau-hoi/mot-gen-co-chieu-dai-3570-a-hay-tinh-so-chu-ki-xoan-cua-gen-210-327390.html

Một gen có chiều dài 3570 Å và trên mạch thứ hai … – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6217 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7287 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (510 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một gen có chiều dài 3570 Å và trên mạch thứ hai của gen có tỉ lệ A:T:G:X = 1:2:3:4. Số nucleotit loại A của gen là A. 720. B. 960. C. 480. D. 315.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/mot-gen-co-chieu-dai-3570-va-tren-mach-thu-hai-cua-gen-co-ti-le-atgx-1234-so-nucleot-517654

Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen…

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5459 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1719 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8616 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: + 1 phân tử axit photphoric (H 3PO 4). + Bazo nito gồm 4 loại: ađenin (A), timin (T), xitozin (X) …
 • Nguồn: https://hamchoi.vn/cau-hoi/100257/mot-gen-co-chieu-dai-3570-hay-tinh-so-chu-ki-xoan-cua-gen

Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6385 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9159 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2244 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 16 thg 5, 2022 — Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen. ; A. 210 ; B. 119 ; C. 105 ; D. 238.
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/mot-gen-co-chieu-dai-3570-a-hay-tinh-so-chu-ki-xoan-cua-gen-210-7654.html

Một gen có chiều dài 3570 A0. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6188 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5071 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2751 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một gen có chiều dài 3570 A0. Hãy tính số chu kì xoắn của gen. A. 210. B.
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-mot-gen-co-chieu-dai-3570-a0-hay-tinh-so-chu-ki-xoan-cua-gen–qid130014.html

Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen …

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3258 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4686 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5744 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen. A. 210. B. 119. C. 105. D. 238. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK.
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/551950/mot-gen-co-chieu-dai-3570-a-hay-tinh-so-chu-ki-xoan-cua-gen-210-119-105-238

Một gen có chiều dài 3570 °A – 3570 A ° – và số tỉ lệ A+TG+X …

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2621 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5547 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4386 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Một gen có chiều dài 3570 A° và số tỉ lệ A+TG+X=0,5.Số nuclêôtit mỗi loại của gen làHỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, …
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/o98nlkz9-mot-gen-co-chieu-dai-3570-a0-va-so-ti-le-a-tg-x-0-5-so-nucleotit-moi-loai-cua-gen-la.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button