Top kiến thức

Top 10 if i find your passport i telephone you at once

1. If I see him, I (give) him a life. – 2. If I find your passport, I …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3460 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3613 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1209 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: If I find your passport, I will telephone you at once. 3. If he reads in bad light, he will ruin his eyes. 4. Someone will steal your car if you leave it …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/put-the-verbsin-brackets-into-the-correct-tenses1-if-i-see-him-i-give-him-a-life2-if-i-find-your-passport-i-telephone-you-at-once3-if-he.134814359184

put verbs in correct form 1.if I see him,I (give) him a lift … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3288 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4679 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5116 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: If I find your passport, I will telephone you at once. 3. If he reads in bad light, he will ruin his eyes. 4. Someone will steal your car if you leave it …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=562796&q=put%20verbs%20in%20correct%20form%20%201.if%20I%20see%20him%2CI%20%28give%29%20him%20a%20lift%20%202.If%20Ifind%20your%20passport%2CI%20%28telephone%29……………you%20at%20once%20%203.I%20he%20%28read%29………….in%20bad%20light%2Che%20will%20swim%20his%20eyese%20%204.If%20he%20%28wash%29…………my%20car%2CI%27ll%20give%20him%20at%2010%20%205.If%20he%20%28be%29……..late%2Che%27ll%20go%20without%20him.%20%20GI%C3%9AP%20M%C3%8CNH%20V%E1%BB%9AI%20HU%20HU%20HU%20MAI%20M%C3%8CNH%20PH%E1%BA%A2I%20N%E1%BB%98P%20R%E1%BB%92I%20HU%20HU%20HU%20%20AI%20NHANH%20NH%E1%BA%A4T%20M%C3%8CNH%20TICK%20CHO%20NHA%20NHA%20NHA

Giúp đỡ em Với anh em nhé – Hoidap247.com

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6939 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5483 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (766 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 3, 2021 — Put the verbs in brackets into the correct tenses. 1. If I see him, I (give) him a lift. 2. If I find your passport, I (telephone) you at once …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/1740034

Vở bài tập Tiếng Anh 6 tập 2 – B. VOCABULARY & GRAMMAR

 • Tác giả: www.sachmem.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2405 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8366 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9933 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: c. Put the verbs in brackets into the correct tenses. 1. If I see him, I (give) him a lift. 2. If I find your passport, I (telephone) you at once.
 • Nguồn: https://www.sachmem.vn/trial/books/57/exercises/11514

Put the verbs in brackets into the correct tenses – Lazi.vn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4342 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5018 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (983 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 20 thg 8, 2021 — 4 If I find your passport I (telephone)wil telephone you at once. 5 The police (arrest)will arrest him if they catch him.
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/736056/put-the-verbs-in-brackets-into-the-correct-tenses-14

First Conditional Sentences – English Exercises

 • Tác giả: www.englishexercises.org
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8430 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (896 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9620 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 4 If I find your passport, I (telephone) you. 5 The police (arrest) him, if they catch him. 6 If he
 • Nguồn: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=10751

Write the correct form of each verbs in brackets:1. If you ( put …

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (789 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9831 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2521 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 2. If I find your passport, I will telephone you at once. 3. If he reads in bad light, he will ruin his eyes. 4. Someone will steal your car if you leave it …
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/102226750335.html

CAU-DIEU-KIEN – Anh – Conditional Sentences: Type 1 *Put …

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5062 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (550 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2298 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 4 If I find your passport I (telephone) you at once. 5 The police (arrest) him if they catch him. 6 If he (read) in bad light he will ruin his eyes. 7 Someone ( …
 • Nguồn: https://www.studocu.com/vn/document/truong-trung-hoc-co-so-trung-hoc-pho-thong-nguyen-khuyen-thanh-pho-ho-chi-minh/tieng-anh/cau-dieu-kien-anh/29604379

if i find your passport i (telephone )you at once (correct the …

 • Tác giả: brainly.in
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (949 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9310 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (126 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Answer: If I find your passport I telephone you at once. Explore all similar answers.
 • Nguồn: https://brainly.in/question/31119939

Hoàn thành câu sau: If I see him, I (give) him a life – Phan Quân

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9194 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2721 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3337 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: If I find your passport, I (telephone) you at once. 3. If he (read) in bad light, he will ruin his eyes. 4. Someone (steal) your carif you leave it …
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/tieng-anh-6/hoan-thanh-cau-sau-if-i-see-him-i-give-him-a-life-faq54626.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button