Top kiến thức

Top 10 i must see the manager

Bạn đang xem: Top 10 i must see the manager Tại Website icrbo2018.org

“I must see the manager!” he cried. He insisted – CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1057 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4697 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5424 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: I must see the manager!” he cried. He insisted . … Phương pháp giải: Giải chi tiết: He insisted on seeing the manager. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm.
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/0v85ryxg-i-must-see-the-manager-he-cried-he-insisted.html

“I must see the manager”, he cried. → He insisted. – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5828 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6777 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5691 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: “I must see the manager”, he cried. → He insisted. … He insisted on seeing the manager. => Cấu trúc: insist on doing sth: khăng khăng làm gì.
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/i-must-see-the-manager-he-cried-he-insisted-771259

I must see the manager he cried – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2540 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5751 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9296 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 14 thg 8, 2020 — Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund. “I must see the manager”he cried. ⇒He insisted_________________________.
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/557487/i-must-see-the-manager-he-cried

“I must see the manager!” he cried He insisted – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (631 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3335 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1739 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: I must see the manager!” he cried. He insisted . … Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: He insisted on seeing the manager. [thrive_leads id=”508421″] …
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/i-must-see-the-manager-he-cried-he-insisted/

[LỜI GIẢI] “I must see the manager!” he cried – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1648 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8992 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7319 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Complete each of the following sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. (5p)”I must see the manager!” he.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/i-must-see-the-manager-he-cried/

I must see the manager he cried – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7679 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2309 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9910 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund“I must see the manager”he cried ⇒He insisted_________________________.
 • Nguồn: https://vietjack.me/cau-hoi/i-must-see-the-manager-he-cried-23905.html

I must see the manager he cried… – Vietjack.online

 • Tác giả: vietjack.online
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3406 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3012 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1802 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund“I must see the manager”he cried ⇒He insisted_________________________.
 • Nguồn: https://vietjack.online/cau-hoi/557487/i-must-see-the-manager-he-cried

11.” I must see the manager!” he criedHe insisted 12. Arthur …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7449 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1546 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1694 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: I must see the manager!” he cried. He insisted 12. Arthur said he was sorry he had hurt her feeling. Arthur apologised 13. I had better get back to work
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/11-i-must-see-the-manager-he-criedhe-insisted-12-arthur-said-he-was-sorry-he-had-hurt-her-feelingarthur-apologised13-i-had-better-get-back-to-wo.1373608565699

Bài tập 17. Mức độ vận dung cao1.“I must see the manager …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6763 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8964 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2167 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: “I must see the manager,” He cried.→He insisted … … “If you wanted to take my bike, you should have asked me first,” said Mike to his brother.
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/bai-tap-17-muc-do-van-dung-cao1i-must-see-the-manager-he-criedhe-insisted-2if-you-w.1055511662053

I must see the manager , “he cried câu hỏi 1499259

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1550 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5689 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2308 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 30 thg 12, 2020 — I must see the manager , “he cried câu hỏi 1499259 – hoidap247.com.
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/1499259
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button