Top kiến thức

Top 10 everyday in homes all over the world

Every day, in homes all over the world , people waste huge …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3694 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3824 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3055 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 10 thg 4, 2020 — Every day, in homes all over the world , people waste huge (15)……………. of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about $5 billion …
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/531634

every day, in homes all over the world, people waste huge …

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4467 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3698 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7520 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: every day, in homes all over the world, people waste huge amounts of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about $5 billion worth of energy a …
 • Nguồn: https://vi4.ilovetranslation.com/I8B3qpZQ86X=d/

Every day, in homes all over the world, people waste huge 2

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7869 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7346 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (538 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Every day, in homes all over the world, people waste huge (1) ______ of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about $ 5 billion worth of energy …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cau-hoi/every-day-in-homes-all-over-the-world-people-waste-huge-2-499042.html

Every day, in homes all over the world, people waste huge 4

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6933 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6455 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7152 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 26 thg 1, 2021 — Every day, in homes all over the world, people waste huge (1) ______ of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about $ 5 billion …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/643446/every-day-in-homes-all-over-the-world-people-waste-huge-4

Khoanh vào câu trả lời đúng everyday, in homes all over the …

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (165 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7905 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1686 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Everyday, in homes all over the world , people waste huge (1). … Most of the ways we can use to decrease energy consumption in the home are very simple .
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/tieng-anh-9/khoanh-vao-cau-tra-loi-dung-everyday-in-homes-all-over-the-world-people-waste-huge-of-energy-and-w-faq324131.html

Every day, in homes all over the world, people waste huge 3…

 • Tác giả: vietjack.online
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7422 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6768 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2585 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Every day, in homes all over the world, people waste huge (1) ______ of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about $ 5 billion worth of energy …
 • Nguồn: https://vietjack.online/cau-hoi/643445/every-day-in-homes-all-over-the-world-people-waste-huge-3

Everyday, in homes all over the world , people waste … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4613 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7085 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5249 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: KHOANH VÀO CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: Everyday, in homes all over the world , people waste huge (1)…………… of energy and water . Hong Kong is estimated to …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/khoanh-vao-cau-tra-loi-dungeveryday-in-homes-all-over-the-world-people-waste-huge-1-of-energy-and-water-hong-kong-is-estimate.163382159113

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1510 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4333 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9730 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Everyday, in homes all over the world , people waste huge amout of energy and water . Hong Kong is estimated to waste about $5 billion worth of energy a …
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/dien-cac-tu-phu-hop-vao-cho-trong-de-hoan-thanh-doan-van

Every day, in homes all over the world, people waste huge 2…

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8258 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3315 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2990 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Every day, in homes all over the world, people waste huge (1) ______ of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about $ 5 billion worth of energy …
 • Nguồn: https://qa.haylamdo.com/cau-hoi/525449/every-day-in-homes-all-over-the-world-people-waste-huge-2

Every day in homes all over the wor… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1628 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5139 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1612 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Every day, in homes all over the world, people waste huge ( 2 ) = of energy and water. Hong Kong is estimated to waste about 5 5 bilion worth of energy a …
 • Nguồn: https://qanda.ai/vi/solutions/9CZ3mMQxsP
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button