Top kiến thức

Top 10 để tạo độ xốp cho bánh dùng muối nào

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (2898 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4226 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6200 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 17 thg 9, 2019 — Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở? A. (NH4)2SO4. B. NH4HCO3. C. CaCO3. D. NH4NO2.
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/37528/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day-lam-bot-no

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào …

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (3389 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3984 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8396 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, người ta thường dùng bột nở có thành phần hóa học chính là NH4HCO3. NH4HCO3 …
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-67602

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh có thể dùng muối nào sau …

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8545 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2245 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6281 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở? A. … (NH4)2SO4. B. … NH4HCO3. C. … CaCO3. D. … NH4NO2.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day-lam-bot-no/

Câu hỏi: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh có thể dùng muối …

 • Tác giả: thidaihoc.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3985 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8047 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8922 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 12, 2021 — NH4HCO3 được dùng nhiều để làm bột nở, tạo độ xốp cho một số loại bánh.
 • Nguồn: https://thidaihoc.vn/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day/

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào …

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5213 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6650 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2844 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 1 thg 9, 2022 — Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, người ta thường dùng bột nở có thành phần hóa học chính là NH4HCO3. NH4HCO3 to→ → t o NH3 + CO2 + H2O …
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day-lam-bot-no-a-nh42so4-b-nh4no2-3euos-309059.html

Top 14+ Bột Nở Làm Bánh Xốp Chứa Muối mới nhất 2023

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (8100 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5298 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8602 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở? A. … (NH4)2SO4. B. … NH4HCO3. C. … CaCO3. D. … NH4NO2.
 • Nguồn: https://truyenhinhcapsongthu.net/top/bot-no-lam-banh-xop-chua-muoi/rZzeCwiM

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng … – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (8306 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4112 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2741 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở? ; A. (NH4)2SO ; B. CaCO ; C. NH4NO ; D. NH4HCO …
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day-lam-bot-no-585366

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng … – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1081 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6906 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (960 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây? · A. (NH4)3PO4 ( NH 4 ) 3 PO 4 · B. NH4HCO3 NH 4 HCO 3 · C. CaCO3 CaCO 3 · D. NaCl · NH4HCO3 NH …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cau-hoi/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day-qyhwi-286347.html

Để tạo xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào … – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2341 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2030 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9155 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây? A. (NH4)3PO4 B. NH4HCO3 C. CaCO3. D. NaCl.
 • Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=294682620173&q=%C4%90%E1%BB%83+t%E1%BA%A1o+x%E1%BB%91p+cho+m%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+lo%E1%BA%A1i+b%C3%A1nh,+c%C3%B3+th%E1%BB%83+d%C3%B9ng+mu%E1%BB%91i+n%C3%A0o+sau+%C4%91%C3%A2y?+A.+(NH4)3PO4+B.+NH4HCO3+C.+CaCO3.+D.+NaCl.

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng … – Hamchoi.vn

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (6655 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3403 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4338 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở? … (a) Vai trò của CuSO4 khan là để nhận biết nguyên tố oxi.
 • Nguồn: https://hamchoi.vn/cau-hoi/82060/de-tao-do-xop-cho-mot-so-loai-banh-co-the-dung-muoi-nao-sau-day-lam-bot-no
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button