Top kiến thức

Top 10 cho tam giác abc vuông tại a ab

Bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB
 • Tác giả: hoidap247.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5846 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7558 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9208 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 25 thg 11, 2019 — Bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB
 • Nguồn: https://hoidap247.com/cau-hoi/114226

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5663 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7108 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8927 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Áp dụng hẹ thức lượng trong tam giác vuông: AB.AC=AH.BC=78 A B . A C = A H . B C = 78. ⇒AB=78AC ⇒ A B = 78 A C. Lại có:AB2+AC2=BC2⇔(78AC)2+AC2=169 A B 2 …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-abac-co-duong-cao-ah6cm-va-bc13-tinh-ab-va-ac.1181068929729

Cho tam giác ABC vuông tại A và AB – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (7596 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4641 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1462 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A,vẽ BE là phân giác của ABC(E thuộc AC).Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BDBA .Chứng minh rằng :a, Tam giác ABE Tam Giác DBE b …
 • Nguồn: https://hoc24.vn/cau-hoi/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-va-abac-tren-canh-bc-lay-diem-e-sao-cho-bebabd-la-tia-phan-giac-cua-goc-abcd-thuoc-ac-acm-tam.238733686672

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH ...

 • Tác giả: lazi.vn
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (671 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8773 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3466 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH. Trên tia HC lấy điểm D sao cho DH = HB. Từ C kẻ CE vuông góc với AD. a) Chứng minh tứ giác AHEC nội ...
 • Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-ke-duong-cao-ah-tren-tia-hc-lay-diem-d-sao-cho-dh-hb-tu-c-ke-ce-vuong-goc

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB A… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (4881 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (840 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4024 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) đường cao AH ve dương tron tam I đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Gọi là trung điểm của BC. a.
 • Nguồn: https://qanda.ai/vi/solutions/r1Mpvw6mKW

Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7696 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9674 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6807 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Bài 84 trang 120 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = EC.
 • Nguồn: https://vietjack.me/tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-a-ac-3a-9319.html

Cho tam giac ABC vuông tại A ( AB – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9252 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (453 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7220 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho tam giac ABC vuông tại A ( AB
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/toan-8/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-voi-bc-6cm-duong-trung-tuyen-am-faq319535.html

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) - Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5387 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1576 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2789 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Kẻ tia phân giác BM của góc ABC ( M thuộc AC ). Kẻ ME vuông với BC tại E. a) Chứng Minh: tam giác BAM =Tam giác ...
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/toan-7/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac–faq452788.html

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 15cm, AB = 12cm Tính …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (1599 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1432 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4815 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 15cm, AB = 12cm. Tính AC, B^ A. AC = 8 (cm); B^≈36052′ B. AC = 9 (cm); B^≈36052′ C. AC = 9 (cm); B^≈37052′ D. AC = 9 …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/581407/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-bc-15cm-ab-12cm-tinh-ac-goc-b-a-ac-8-cm

Cho tam giác ABC vuông tại B có \(AB = a,\widehat…

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (5032 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7010 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2861 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho tam giác ABC vuông tại B có \(AB = a,\widehat A = {30^0}\). Quay tam giác này xung quanh cạnh AB. Diện tích toàn phần của hình nón được tạo thành là:
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/0dlq26q9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-b-co-ab-a-widehat-a-30-0-quay-tam-giac-nay-xung-quanh-canh-ab-dien-tich-toan-phan-cua-hinh-non-duoc-tao-thanh-la.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button