Top kiến thức

Top 10 cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r …

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (3186 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8175 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3681 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r= 10 Ω, L=1/10π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 50V.
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-ben-cuon-day-co-r-10-%CF%89-l1-10%CF%80/

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn … – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1916 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6547 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4253 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r = 10 Ω,L = 1/(10π) H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện th? ; A. R = 40 Ω và C1 = 2.10-3/π F ; B. R …
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-ben-cuon-day-co-r-10-l-110-h-dat-vao-hai-dau-do-380639

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6068 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2242 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4148 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 30 thg 5, 2021 — Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r=10Ω,L=110πH. r = 10 Ω , L = 1 10 π H . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế …
 • Nguồn: https://hoidapvietjack.com/q/761061/cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-ben-cuon-day-co-r10w-l110p-h-dat-vao-hai-da

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp … – Vừng ơi

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (2896 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3073 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6086 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng (u = 160căn 2 ( rm(cos))(100pi t)( rm( ))V ). Điều chỉnh L đến khi điện …
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-5464

Câu hỏi: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. R=50(Ω)

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7079 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8127 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3429 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. \(R=50(\Omega )\) ,\(r=20(\Omega )\) , \(U_{AB}=100(V)\). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: Hỗ trợ học tập, …
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/vgyxpw0m-cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-r-50-omega-r-20-omega-u-ab-100-v-cong-suat-tieu-thu-cua-doan-mach-la.html

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 49). – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (480 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7054 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (279 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 49). Người ta đo được các hiệu điện thế UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB …
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-12/cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-hinh-49–faq532738.html

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết R = 50W, L …

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9224 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1051 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4418 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. … Định C để điện áp đồng pha với cường độ dòng điện. … Do trong mạch xảy ra cộng hưởng điện nên Zmin = R.
 • Nguồn: https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-12/cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-biet-r-50w-l-frac-1-pi-h–faq533262.html

Câu 1 (3 điểm) Cho mạch điện xoay chiều như hình 1. Các …

 • Tác giả: www.bktoanthu.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6286 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3301 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1141 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 5 thg 9, 2021 — Cho mạch điện như hình 1. a) Với ZM ≠ 0, lập hệ phương trình dòng nhánh, với ẩn là các dòng điện cho trên hình vẽ?
 • Nguồn: https://www.bktoanthu.com/tailieu/132/M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91%E1%BB%81%20thi

Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ: Biết L = 1/pi H; C = 10

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4786 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (813 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4737 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 21 thg 5, 2021 — Biết L=1πH;C=10−34πF L = 1 π H ; C = 10 − 3 4 π F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: UAB=75√2cos(100π)(V) U A B = 75 2 cos …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/662743/cho-doan-mach-xoay-chieu-nhu-hinh-ve-biet-l-1-pi-h-c-10-3-4pi-f-oojyb

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. – Luyện Tập 247

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (2011 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5129 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4864 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. uAB=140 sqrt{} 2cos(100 pi t),UAM=UMB=140V,đoạn AM gồm R,L đoạn MB gồm C. Biểu thức điện áp uAM là.
 • Nguồn: https://luyentap247.com/hoi-dap/cho-mach-dien-xoay-chieu-nhu-hinh-ve/
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button