Top kiến thức

Top 10 a man helping police with their interview

A man ………………….helping police with their interview.

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5266 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (4869 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2020 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Đáp án B. B: ta không có “report to do smt” ở thể chủ động → các đáp án C, D sai; A sai vì không có thì nào là “have + V-ing” cả; chỉ có B là đúng về mặt …
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/a-man-helping-police-with-their-interview-196703

A man ______ helping police with their interview. – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (1028 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3199 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5302 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 3 thg 4, 2020 — Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.A man ______ helping …
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/274418/a-man-helping-police-with-their-interview

A man …….. helping police with their interview.

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (7596 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5117 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7667 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: helping police with their interview. A. was reported to have. B. was reported to have been.
 • Nguồn: https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/cau-hoi-a-man-helping-police-with-their-interview-228176.html

somebody is helping the police with their enquiries

 • Tác giả: www.ldoceonline.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (4275 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5981 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (9840 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: somebody is helping the police with their enquiries meaning, definition, what is somebody is helping the police with their enquiries: the police are …
 • Nguồn: https://www.ldoceonline.com/dictionary/somebody-is-helping-the-police-with-their-enquiries

A man ______ helping police with their interview – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1013 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1272 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1999 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: A man ______ helping police with their interview. A. was reported to have. B. was reported to have been. C. reports to be. D. reported to have been.
 • Nguồn: https://hoc247.net/cau-hoi-a-man-helping-police-with-their-interview-qid212901.html

A man ______ helping police with their interview. – CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9472 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (2908 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (2876 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A man ______ helping police with their interview. Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, …
 • Nguồn: https://cunghocvui.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/ngj3pvp0-a-man-helping-police-with-their-interview.html

A man ______ helping police with their interview….

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5881 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (3624 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8203 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 10 thg 12, 2022 — Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.A man ______ helping …
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/a-man-helping-police-with-their-interview-617283.html

Police Officer Interview Question Guide | LinkedIn Talent …

 • Tác giả: business.linkedin.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (8985 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9267 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7023 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hiring a police officer for your organization? This interview guide will help you assess your candidates’ soft skills, behavioral intelligence, …
 • Nguồn: https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/how-to-hire-guides/police-officer/interview-questions

Linguistic transformations of events in police interview reports

 • Tác giả: www.cambridge.org
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (6443 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6826 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (7695 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: viết bởi G Byrman · 2018 · Trích dẫn 11 bài viết — The aim of this article is to examine how police investigators reproduce interviewees’ utterances in narratives, in direct and indirect reported speech, …
 • Nguồn: https://www.cambridge.org/core/journals/nordic-journal-of-linguistics/article/in-evidence-linguistic-transformations-of-events-in-police-interview-reports/41A529FB5175298A962513A715EF523D

15 Tricky Police Interview Questions | Military.com

 • Tác giả: www.military.com
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (713 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (5104 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (5239 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Interviews are tough; police interviews are tougher. Check out these 15 tricky questions and how to answer them.
 • Nguồn: https://www.military.com/veteran-jobs/search/15-tricky-police-interview-questions.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button